Luftambulansens pålitelighet – en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1089 – 93

  I Tidsskriftet nr. 11/2009, side 1093, skal riktig Internett-adresse for referanse nr. 10 være: www.luftambulanse.no/aarsrapporter.aspx.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media