Svein-Arne Monsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein-Arne Monsen

Bjørn Haug,, Anders Åvall,, Svein-Arne Monsen
13.08.2009
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1089 – 93 I Tidsskriftet nr. 11/2009, side 1093, skal riktig Internett-adresse for referanse nr. 10 være: www.luftambulanse.no/aarsrapporter.aspx .
Bjørn Haug, Anders Åvall, Svein-Arne Monsen
28.05.2009
Bruk av helikopter som primærtilbud til pasienter med akutt alvorlig sykdom og skade blir stadig vanligere. Selv om nytten av denne virksomheten var omdiskutert i 1990-årene ( 1 , 2 ), er det nå bred...