Bjørn Haug,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Haug,

Bjørn Haug,, Anders Åvall,, Svein-Arne Monsen
13.08.2009
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1089 – 93 I Tidsskriftet nr. 11/2009, side 1093, skal riktig Internett-adresse for referanse nr. 10 være: www.luftambulanse.no/aarsrapporter.aspx .