Forskning på barnediaré i u-land

Karsten Midtvedt, Tore Midtvedt Om forfatterne

Det gjøres, som Mette Sagsveen riktig påpeker i Tidsskriftet nr. 9/2009, altfor lite forskning på diaré hos barn i utviklingsland (1). Hovedsakelig er oppmerksomheten blitt rettet mot årsaksfaktorer, mens mulige følgetilstander er blitt langt mindre utforsket.

Noen lyspunkter er det dog å finne. The Bill & Melinda Gates Foundation har bevilget 30 millioner amerikanske dollar til en «worldwide study on links between malnutrition, intestinal infections and child development» (2). Åtte ulike steder i Sør-Amerika, Afrika og Asia er blitt valgt til «basestasjoner» og skal delta aktivt i forskningen. Ett av disse stedene er nesten som norsk å betrakte: Haydom Lutheran Hospital i Tanzania (3). Det blir et betydelig antall forskningskroner som nå kan brukes til undersøkelsene.

Haydom burde være kjent for Tidsskriftets lesere. Sykehuset ble startet av norske leger for over 50 år siden, og gjennom årene er det mange kolleger som har arbeidet der på idealistisk basis for kortere eller lengre tid. Flere har skrevet om sykehuset i Tidsskriftet (4). Det å bli valgt ut – og få muligheten til å delta i et slikt prestisjefylt prosjekt – er ganske enkelt stort, og det er gleden over at det er en «norsk» virksomhet som får dette kvalitetsstemplet som vi gjerne vil dele med Tidsskriftets lesere. Det er kanskje sant at industri og forskningsråd gir lite til slik forskning, men Bill og Melinda Gates har forstått betydningen. Måtte de få følge av andre mesener, gjerne norske, slik at president Franklin D. Roosevelts ord «Look to Norway» også på dette feltet vil kunne ha gyldighet – selv i Afrika.

1

Sagsveen M. Forskning på diaré hos barn i U-land er nedprioritert. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 902.

2

The Center for Global Health. www.healthsystem.virginia.edu/internet/cgh/press/GatesGrant.cfm (26.6.2009).

3

Norway – the official site in Tanzania. Major increase in births at Haydom Hospital. www.norway.go.tz/News/Embassy-News/Haydomdeliveries.htm (26.6.2009).

4

Nylehn P. Under en høyere himmel. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2386-8.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler