Tore Bach-Gansmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Bach-Gansmo

Martin Biermann, Boel Johnsen, Halfdan Sørbye, Magne Følling, Anders Sundin, Tore Bach-Gansmo
13.08.2009
Nevroendokrine svulster er sjeldne, og det oppdages under 200 nye tilfeller årlig i Norge. I en nylig publisert oversiktsartikkel er det imidlertid beskrevet en 72 % økning i insidens i Norge fra...
Tore Bach-Gansmo, Trond Bogsrud
25.06.2009
Vi ønsket med vårt innlegg å skape debatt og bidra til at fremtidig medisinsk teknologi ikke blir gjenstand for dokumentasjonskrav som forsinker innføringen, slik det skjedde med PET. Vi er helt...
Tore Bach-Gansmo, Trond Velde Bogsrud
26.03.2009
Prosedyrene og premissene ved evaluering av nytt medisinskteknisk utstyr ivaretar ikke helsevesenets behov, eksemplifisert ved den sene innføring av positronemisjonstomografi (PET) i Norge. Det er...
Tore Bach-Gansmo, Trond Velde Bogsrud, Magne Aas, Lars H. Jørgensen, Barbara Malene Fischer
22.04.2004
Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftform i Norge, med nær 2 000 nye tilfeller per år. Sykdommen er den ledende årsak til kreftdød samlet for kvinner og menn, med en femårsoverlevelse på ca. 10...
Almira Babovic, Carl Müller, Tore Bach-Gansmo
07.05.2013
De siste årene er indikasjonene for thyreoideascintigrafi betydelig endret. Spesielt gjelder dette for knutediagnostikk i thyreoidea hvor ultralyd med finnålsbiopsi har tatt over fullstendig...