Helge Stalsberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Stalsberg

Helge Stalsberg, Knut Rasmussen, Rolf Seljelid, Jarle Aarbakke, Knut E. Schrøder, Jan Martin Maltau
12.10.2020
Professor Arne F. Nordøy døde 24.7.2020. Med dette er en pioner ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge gått bort...
Helge Ræder, Odd Kildahl-Andersen, Helge Stalsberg
18.10.2007
16 år etter at pasienten fikk diagnosen «benign gammopati» utviklet han en lymfoproliferativ sykdom. Få måneder etter avsluttet behandling for denne tilstanden fikk han sin andre blodsykdom. Funn som...
Odd Kildahl-Andersen, Jonas Holte, Helge Stalsberg
19.11.2009
Vår pasient har vært en diagnostisk utfordring, og vi er positive til innspill for å komme videre slik at vi kan stille en presis årsaksdiagnose med hensyn til pasientens polycytemi ( 1 ). Imidlertid...
Mads Gilbert, Helge Stalsberg, Morten Rostrup
25.06.2009
I spalten Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 10/2009 omtales en ny og interessant studie om dødsårsaker hos 204 snøskredfataliteter i et kanadisk 21-årsmateriale ( 1 ). Studien viser at 75 % av ofrene...
Arne Nordøy, Helge Stalsberg, Toralf Hasvold,, Bjørn Straume, Ivar Aaraas, Roar Johnsen, Jann Gamnes, Knut Holtedahl
23.03.2006
Anders Forsdahl, professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø, døde 9.2. 2006. Anders var født i 1930 og kom til universitetet i 1973 etter å ha vært distriktslege i Sør-Varanger i...
Odd Kildahl-Andersen, Jonas Holte, Helge Stalsberg
24.09.2009
Høyt hemoglobinnivå med erytrocytose er en vanlig årsak til utredning. Vi presenterer en kvinne som samtidig hadde jernmangel, høy erytropoietinverdi og funn av monoklonale plasmaceller i...
Helge Stalsberg
24.05.2016
I sin artikkel om skredulykker og behandling av skredtatte i Tidsskriftet nr. 5/2016 ( 1 ) omtaler Skaiaa og Thomassen dødsårsakene hos de omkomne og fremhever hypoksi/ufrie luftveier, traumer og...
Odd Kildahl-Andersen, Klaus Murbræch, Hilde Skudal, Helge Stalsberg
29.11.2011
Utredning av vedvarende feber og forhøyet senkningsreaksjon er en vanlig problemstilling ved en indremedisinsk avdeling. Infeksjoner, autoimmune sykdommer og maligne sykdommer er de vanligste...