Mads Gilbert

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mads Gilbert

Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
19.01.2017
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen. Vi takker fagdirektør Geir Tollåli i Helse-Nord og daglig leder i...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
12.01.2017
Mindre og langsommere helikoptre og manglende ambulansejetfly i nord gir et dårligere helsetilbud til befolkningen. Vi takker fagdirektør Geir Tollåli i Helse-Nord og daglig leder i...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
11.10.2016
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018 – 24 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene – og med nedbygging av...
Torvind Næsheim, Ole Magnus Filseth, Rolf Busund, Anders Åvall, Claus Klingenberg, Nina Hesselberg, Mads Gilbert
30.09.2016
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018 – 24 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene – og med nedbygging av...
Mads Gilbert
24.08.2006
Gaza, juli 2006 . Det er vanskelig å sove. Middelhavsnatten er stille og glødende varm, lakenet klamt av svette. Den evinnelige duren fra en israelsk drone (ubemannet overvåkingsfly) stiger til en...
Mads Gilbert
13.03.2008
Tram, DT. Jeg drømte om fred Dagbok fra en krig. 253 s, ill. Oslo: Cappelen, 2007. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-26638-7 Dette er en vakker, viktig og vond bok – et historisk dokument om heltemot,...
Jon Erik Steen-Hansen, Mads Gilbert
01.05.2008
Et stort flertall av dem som har brukt det medisinske nødnummeret 113 i en krisesituasjon, foretrekker direkte tilgang til helsepersonellet ved AMK-sentralen fremfor ett felles nødnummer. Dette...
Jon Erik Steen-Hansen, Mads Gilbert
29.05.2008
Vi takker for Bjørn Bjellands metodologiske innvendinger mot vår kommentarartikkel om publikums syn på medisinsk nødtelefon 113 versus ett felles nødnummer i Norge. Bjelland mener det er rimelig å...
Mads Gilbert, Erik Fosse
17.12.2009
Støvet har ikke lagt seg etter det israelske angrepet på Gaza slik R.B. Petersen hevder ( 1 ). Den kollektive avstraffelsen opprettholdes med nådeløs blokade av 1,5 millioner palestinere, hvorav 44...
Mads Gilbert, Helge Stalsberg, Morten Rostrup
25.06.2009
I spalten Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 10/2009 omtales en ny og interessant studie om dødsårsaker hos 204 snøskredfataliteter i et kanadisk 21-årsmateriale ( 1 ). Studien viser at 75 % av ofrene...
Mads Gilbert
05.10.2006
Jeg er enig med Gunnar Saunes i at Hamas’ politiske ledelse har et pragmatisk syn og viser vilje både til selvrefleksjon og politiske løsninger. «Fangedokumentet» eller «det nasjonale...
Mads Gilbert
24.08.2006
Gaza, juli 2006 . Det er vanskelig å sove. Middelhavsnatten er stille og glødende varm, lakenet klamt av svette. Den evinnelige duren fra en israelsk drone (ubemannet overvåkingsfly) stiger til en...
Ellen Holtan Folkestad*, Mads Gilbert, Jon Erik Steen-Hansen
05.02.2004
I de senere årene er den akuttmedisinske kjeden blitt mer strukturert og formalisert. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Indeks) ( 1 ) brukes som standard hjelpemiddel for AMK-operatørene (...
Ellen Holtan Folkestad, Mads Gilbert, Jon Erik Steen-Hansen
22.04.2004
Vi takker for innlegg fra Brattebø & Myrmel, som reiser flere viktige spørsmål til artikkelen om prehospitale responstider ( 1 ). Studien var langt mer omfattende enn det vi kunne presentere på...
Mads Gilbert
01.04.2004
Nedkjøling av bevisstløse pasienter som er vellykket gjenopplivet etter hjertestans, øker sjansene for overlevelse med godt nevrologisk resultat Noen overlever hjertestans takket være raskt...
Mads Gilbert, Torben Wisborg, Geir Bjørsvik, Kristoffer Lassen, Nina Hesselberg, Kristine Wærhaug, Ole Magnus Filseth
06.02.2003
I Tidsskriftet nr. 29/2002 gjennomgår to erfarne og ledende norske anestesiologer «aksjonen i Dubrovka-teateret» ( 1 ). Lederartikkelen inneholder en lengre drøfting av de ulike farmakologiske og...
Mads Gilbert
10.04.2002
Palestinske leger, sykehusansatte, ambulansepersonell og frivillige blir trakassert, beskutt og drept i tjeneste på Vestbredden og i Gaza. Angrepene kommer fra de israelske militære styrkene, som...
Mads Gilbert
10.08.2002
Det er trist å registrere at Israels egne venner i Norge er ”mer katolske enn paven” i sitt frenetiske forsvar av alt de israelske okkupasjonsstyrkene foretar seg. Jeg vil oppfordre Tidsskriftets...
Mads Gilbert
20.05.2002
Jeg takker for kommentaren fra Saunes & Saunes og registrerer at vi er enige om to ting: At helsepersonell må beskyttes og gis rom til å utføre sitt livsviktige arbeid også i en krigssituasjon,...
Mads Gilbert, Stein Roald Bolle
22.01.2013
Medical emergency teams collaborating in situations characterised by time constraints and long distances need to quickly establish a cooperative relationship based on trust and a shared understanding...