Leger som ikke får asyl

Internasjonal medisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter behandlet denne saken i møte i juni 2007. På grunnlag av utvalgets behandling skrev president Torunn Janbu et svarbrev der hun redegjorde for Legeforeningens praksis i slike saker.

  Fra tid til annen får utvalget henvendelser fra støttepersoner for leger som har søkt om asyl og fått avslag. Utvalget har forståelse for at avslag på opphold kan skape frustrasjon, men utvalget har ikke kompetanse eller ressurser til å gå inn i enkeltsaker.

  Utvalget ser med bekymring på at leger kan bli utsatt for press fra sine myndigheter til å foreta handlinger som er i strid med internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Vi arbeider med dette på flere måter gjennom Legeforeningens internasjonale samarbeidsorganisasjoner og andre nasjonale legeforeninger.

  Utvalget er klar over at helsetilbudet både for asylsøkere og de som har fått avslag og oppholder seg i landet uten gyldige papirer, ikke er godt nok. Blant annet må rettighetene for disse gruppene avklares. Dette ble behandlet i statusrapporten Likeverdig helsetjeneste? – Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere (1). I rapporten foreslås det tiltak for å bedre helsetilbudet for disse gruppene.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media