Eline Thorleifsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eline Thorleifsson

Henriette Myhre Waitz, Eline Thorleifsson
08.03.2020
De fleste leger vil møte pasienter som har vært utsatt for overgrep og vold – og som aldri har fortalt noen om det. Én av tre kvinner på verdensbasis utsettes for fysisk og/eller seksuell vold fra en...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Eline Thorleifsson
17.09.2018
Legeforeningen har siden 2004 hatt et samarbeid med den kinesiske psykiatriforening om etikk og menneskerettigheter i psykiatrien. Samarbeidet er finansiert av Utenriksdepartementet. MAOS HJEM: De...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Bjørn Blomberg, Sidsel Rogde, Arvid Nedal
04.01.2007
Forskjellene mellom rike og fattige øker i dagens Kina, også når det gjelder tilgangen på psykiatriske helsetjenester. Mangelen på en landsomfattende lov om psykisk helsevern innebærer svake...
Eline Thorleifsson
16.04.2009
Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter behandlet denne saken i møte i juni 2007. På grunnlag av utvalgets behandling skrev president Torunn Janbu et svarbrev der hun redegjorde for...
Reidun Førde, Eline Thorleifsson
25.09.2003
Kliniske etikkomiteer ble opprettet ved tre norske sykehus i 1994. I 2000 vedtok Stortinget at dette arbeidet skulle utvides til å gjelde alle sentral- og regionsykehus. Komiteene skal ikke avgjøre...
Bjørn O. Hoftvedt, Sverre Varvin, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Kristian Hagestad, Eline Thorleifsson
15.05.2003
I Diyarbakir i Tyrkia kan helsepersonell bli arrestert for å behandle såkalte terrorister. Inntil nylig var det forbudt å bruke det kurdiske språket. Det var straffbart for leger å gi...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Ethics and human rights are core values in medical activity. Doctors may become involved in situations where they are at risk of violating human rights, or they may become subject to such violations...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Birgit Lie, Sidsel Rogde
03.02.2005
Pasienter med psykiske lidelser møter fortsatt fordommer i det kinesiske samfunn, og behandlingstilbudet er ofte svært begrenset. Den kinesiske psykiatriforening arbeider aktivt for å endre...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Etikk og menneskerettigheter er sentrale verdier i medisinsk virksomhet. Leger kan komme opp i situasjoner der de står i fare for å bryte menneskerettighetene eller de kan selv bli utsatt for...