Å se hva som skjer

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I dette nummer av Tidsskriftet introduserer vi noe helt nytt. Eller kanskje beveger vi oss bare tilbake til læring ved direkte observasjon – til våre røtter? I tilslutning til en artikkel som dreier seg om svimmelhet har vi produsert en videoanimasjon som viser hvordan behandlingen utføres og hva som skjer i det indre øret under behandlingen. Videoen finner du på www.tidsskriftet.no/bppv. Internett gir mulighet til å formidle både tekst, lyd og levende bilder. Det er særlig gunstig for et fag som vårt. Send gjerne inn videoer sammen med artikler!

Vi benytter anledningen til å ønske god påske! Neste nummer av Tidsskriftet kommer 16. april 2009.

Anbefalte artikler