Færre kalorier gir bedre hukommelse

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Dyrestudier har indikert at en kalorifattig diett bedrer hukommelsen hos eldre. Nå er tilsvarende studier gjort hos mennesker.

I en prospektiv intervensjonsstudie har tyske forskere undersøkt om mengden kalorier og umettet fett påvirker eldres menneskers kognitive funksjon (1). 50 friske normal-/overvektige ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalderen var 60 år og gjennomsnittlig kroppsmasseindeks 28 kg/m². De ble stratifisert i tre grupper. En gruppe fikk kalorirestriksjoner (30 % reduksjon), en annen fikk en relativ økning av umettede fettsyrer (20 % økning, ingen økning i total fettmengde) og den tredje gruppen hadde uendret diett i tre måneder. Forsøkspersonene ble testet med ulike kognitive tester før og etter intervensjonen.

I gruppen som fikk kalorirestriksjoner fant man signifikant reduksjon i vekt og kroppsmasseindeks, redusert insulinnivå i perifert blod, redusert CRP-nivå og signifikant bedre hukommelse etter tre måneder. I de to andre gruppene var det ingen endring i disse variablene. I gruppen med kalorirestriksjoner var det signifikant bedre hukommelse enn i de to andre gruppene etter tre måneder, mens det ikke var tilsvarende forskjell når det gjaldt de andre kognitive testene. Man fant en signifikant sammenheng mellom bedre verbal hukommelse og redusert insulinnivå i perifert blod og CRP-nivå.

– Epidemiologiske undersøkelser har dokumentert en invers sammenheng mellom kroppsmasseindeks midt livet og prevalens av Alzheimers demens sent i livet. Mekanismene bak denne sammenhengen er ikke kjent, men resultatene fra denne intervensjonsstudien kan blant annet tale for at økt insulinsensitivitet og redusert inflammasjon kan føre til økt synaptisk plastisitet og bedre hukommelse, sier professor Knut Engedal ved Universitetet i Oslo.

Anbefalte artikler