Færre kalorier gir bedre hukommelse

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 611

I Tidsskriftet nr. 7/2009, på side 611, i midtspalten skal riktig ordlyd være: «Epidemiologiske undersøkelser har vist at høy kroppsmasseindeks midt i livet korrelerer med høyere prevalens av Alzheimers sykdom sent i livet.»

Anbefalte artikler