Bakteriell resistens mot antibiotika

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2452 – 6.

  I artikkelen i nr. 21/2008 er referanse 21 ikke helt riktig oppgitt. Korrekt referanse skal være: Onarheim H, Høivik T, Harthug S et al. Utbrudd av infeksjon med multiresistent Acinetobacter baumannii. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1028 – 33.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media