E. Arne Høiby,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av E. Arne Høiby,

E. Arne Høiby,, Didrik F. Vestrheim,, Dominique A. Caugant,, Karianne Wiger Gammelsrud
18.12.2008
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2452 – 6. I artikkelen i nr. 21/2008 er referanse 21 ikke helt riktig oppgitt. Korrekt referanse skal være: Onarheim H, Høivik T, Harthug S et al. Utbrudd av...