Forskning innen alvorlige psykiske lidelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  TOP-gruppen utgjør det største psykiatriske forskningsmiljøet i Norge.

  Tematisk område psykoser (TOP-gruppen) er en tematisk satsing på forskning innen alvorlige psykiske lidelser ved Universitetet i Oslo og universitetssykehus i østlandsområdet. Formålet med TOP-studien er å skaffe kunnskap om hvordan biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer spiller sammen i utviklingen av alvorlige psykiske lidelser.

  Gruppen består av ca. 30 stipendiater, sju postdoktorer og ti seniorforskere. Satsingen ledes av Ole A. Andreassen og omfatter samkjørte forskningsmiljøer innen klinisk praksis (Ingrid Melle), nevrokognisjon (Kjetil Sundet), genetikk (Srdjan Djurovic), strukturell MR (sMRI) (Ingrid Agartz) og funksjonell MR (fMRI) (Jimmy Jensen).

  Ordforklaringer

  Schizofreni: Regnes som den mest alvorlige psykotiske lidelsen, ikke minst fordi den rammer mennesker i yngre alder og invalidiserer en større del av pasientene, spesielt i sosialt henseende (1)

  Kopitallsvariasjoner (copy number variations, CNV) ble først oppdaget i 1991 av forskeren James Lupski. Det er definert som DNA-segmenter i størrelsesorden 1 kilobase opptil noen få megabaser som finnes med et variabelt antall kopier i forskjellige individer (2)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media