Gjennombrudd i schizofreniforskning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norske forskere har bidratt til oppdagelse av tre nye genvarianter som øker risikoen for schizofreni.

  Forskerne har deltatt i en internasjonal studie som har jaktet på genetisk årsak til schizofreni i en større skala enn noen gang tidligere (1). DNA fra 4 718 pasienter og 41 201 kontrollpersoner ble undersøkt med en ny chipteknikk for å identifisere kopitallsvarianter. Dette er variasjoner i genomets struktur og kan bestå av duplikasjoner (gjentakelser av genkoden) eller delesjoner (deler av genomet er forsvunnet).

  Det viste seg at mikrodelesjoner på kromosom 1q21.1, 15q11.2 og 15q13.3 var assosiert med schizofreni. Størrelsen på de tre delesjonene var henholdsvis 1,38 megabaser (Mb), 470 kilobaser (kb) og 1,57 Mb. Dette innebærer at 0,5 – 1,6 millioner baser er forsvunnet i disse områdene.

  – De genetiske variantene var svært sjeldne, men risikoen for å få sykdom var økt opptil 12 – 15 ganger. I de aktuelle områdene er det antakelig gener som har betydning for sykdomsmekanismene, noe som vi følger opp i videre studier. Men i seg selv vil disse delesjonene trolig være lite nyttige for diagnostikk, da det er færre enn 5 % som har dem, sier professor Ole A. Andreassen ved Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus.

  – Til tross for høy grad av arvelighet har det vært vanskelig å finne frem til de genetiske mekanismene som ligger bak psykiske lidelser. Mange tidligere oppdagelser har vist seg å være falskt positive funn. Men to av de aktuelle delesjonene ble også funnet i en annen stor internasjonal studie fra The International Schizophrenia Consortium og ble publisert i Nature samme dag som vår studie. Det øker sannsynligheten for at dette er et viktig gjennombrudd. Vi kan regne med flere gjennombrudd i psykiatrisk genetikk ved bruk av nye molekylærgenetiske metoder og store internasjonale samarbeidsprosjekter, sier Andreassen.

  Artikkelen ble publisert først på nett 30.7. 2008 og i papirform 11.9. 2008 i Nature (www.nature.com), som er det høyest rangerte tidsskriftet innen tverrfaglig vitenskap (multidisciplinary sciences)

  Ordforklaringer

  Schizofreni: Regnes som den mest alvorlige psykotiske lidelsen, ikke minst fordi den rammer mennesker i yngre alder og invalidiserer en større del av pasientene, spesielt i sosialt henseende (1)

  Kopitallsvariasjoner (copy number variations, CNV) ble først oppdaget i 1991 av forskeren James Lupski. Det er definert som DNA-segmenter i størrelsesorden 1 kilobase opptil noen få megabaser som finnes med et variabelt antall kopier i forskjellige individer (2)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media