Svangerskapshypertensjon og risiko for testikkelkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alvorlig hypertensjon i svangerskapet er forbundet med redusert risiko for testikkelkreft hos sønnen.

  Grunnlaget for testikkelkreft legges i fosterlivet, og forstyrrelse i balansen mellom østrogener og androgener antas å utgjøre en risikofaktor. Ved preeklampsi endres nivåene av både kjønnshormoner og humant choriongonadotropin (HCG). Nå har forskere fra Sverige og Italia undersøkt om det er en sammenheng mellom føtal eksponering for svangerskapshypertensjon og preeklampsi og risiko for testikkelkreft (1).

  Studien omfattet 293 menn med testikkelkreft identifisert ut fra det svenske kreftregisteret, og 861 kontrollpersoner i det svenske fødselsregisteret. Ved hjelp av betinget logistisk regresjon ble det funnet en sterk negativ sammenheng mellom alvorlig hypertensjon under svangerskapet og risiko for testikkelkreft (OR 0,29) sammenliknet med normalt blodtrykk. Det var imidlertid en signifikant økt testikkelkreftrisiko ved mild hypertensjon (OR 1,69).

  – Det er en kjent hypotese at preeklampsi kan virke beskyttende mot brystkreft. Men det har ikke tidligere vært vist at risikoen for testikkelkreft er påvirket ved alvorlig hypertensjon i svangerskapet, sier professor Tom Grotmol ved Kreftregisteret.

  – Hvis denne sammenhengen er reell, kompletterer det vår kunnskap om at testikkelkreft skyldes forstyrrelser i hormonelle forhold under svangerskapet. Resultatene antyder dessuten at HCG-nivået kan ha betydning i tillegg til forholdet mellom kjønnshormonene.

  Det er knyttet usikkerhet til studien ved at den er basert på svært få tilfeller av alvorlig svangerskapshypertensjon, og at mild hypertensjon ser ut til å ha en ugunstig effekt. På den annen side kunne dette passe med hypotesen om at mild og alvorlig hypertensjon under svangerskapet er to forskjellige tilstander som kunne ha ulik effekt på kreftrisikoen, men dette er en omstridt hypotese, sier Grotmol.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media