Verdens helsetilstand

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hjerte- og karsykdom er den ledende dødsårsaken i verden. Blant barn under fem år er underernæring en underliggende dødsårsak i over 30 % av alle dødsfall. Rundt ti millioner barn under fem år dør hvert år. Ni av ti barn som dør av malaria og ni av ti barn som dør av aids bor i Afrika.

  Verdens helseorganisasjon har publisert en oppdatert oversikt over verdens helse basert på tall fra 2004. Dødsfall, sykdom og skader presenteres for regioner, aldre, kjønn og landsinntekt (1). Estimater for dødelighet og sykdomsbyrde i 2030 blir gitt.

  De vanligste dødsårsakene er hjerte- og karsykdom, slag, pneumoni, astma/bronkitt, diaré, hiv/aids, tuberkulose og lungekreft. Fire av de ti vanligste dødsårsakene er infeksjonssykdommer, men innen 2030 kommer antall dødsfall fra ikke-smittsomme sykdommer til å øke fra 60 % til 75 %. Dersom estimatene for 2030 holder stikk, vil levealderen øke over hele verden.

  Funnene fra Afrika er verre enn for andre deler av verden. Halvparten av alle dødsfall i Afrika er blant barn under 15 år. Dette står i sterk kontrast til industrialiserte land, hvor kun 1 % av alle dødsfall er blant barn under 15 år. Blant voksne i Afrika er hiv/aids den ledende dødsårsaken.

  Selv om kun 8 % av verdens befolkning lever i Midtøsten, skjer hele 55 % av dødsfall på grunn av krig i denne regionen. Verden over har menn i alderen 15 – 60 år en mye høyere dødelighet enn kvinner i samme aldersgruppe. Dette er hovedsakelig på grunn av høy forekomst av hjerte- og karsykdom og skader, inkludert skader fra vold og konflikt.

  I Øst-Europa er dødeligheten for menn under 60 år høyere enn i noen annen region, bortsett fra Afrika. Hjerte- og karsykdom, skader og alkoholforgiftning er hovedårsakene til dette.

  – Det er nødvendig å ha et globalt og regionalt bilde av dødelighet, sykdom og uførhet, sier Colin Mathers, førsteforfatter av studien. – Land verden over kan bruke denne informasjonen til å skape strategier for å bedre befolkningens helse, hevder han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media