Gastrointestinale endoskopier av barn

Gøri Perminow,, Andreas Rydning,, Carl Ditlef Jacobsen,, Arnoldo Frigessi Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3503 – 6.

I artikkelen i Tidsskriftet nr. 29/2000 er det beregnet feil insidenstall. Feilen består i at tidsepoken 1993 – 98 er oppfattet som fem år og ikke seks, som er det korrekte. De angitte insidenstall blir dermed ikke riktige. Øvrige tall og opplysninger i artikkelen er korrekte.

De riktige tallene er:

  1. Cøliaki: 71 nye tilfeller over seks år i en barnebefolkning på ca. 70 000 gir en insidens på 16,9 per 100 000 per år

  2. Crohns sykdom: Ti nye tilfeller over seks år i en barnebefolkning på ca. 70 000 gir en insidens på 2,4 per 100 000 per år

  3. Ulcerøs kolitt: 22 nye tilfeller over seks år gir en insidens på 5,2 per 100 000 per år

Cøliakidataene er ikke blitt brukt i andre arbeider, mens tallene for Crohns sykdom og ulcerøs kolitt ble videreført i en database og publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology (1). Her er antall år korrekt.

Anbefalte artikler