Arnoldo Frigessi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnoldo Frigessi

Gøri Perminow,, Andreas Rydning,, Carl Ditlef Jacobsen,, Arnoldo Frigessi
09.10.2008
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3503 – 6. I artikkelen i Tidsskriftet nr. 29/2000 er det beregnet feil insidenstall. Feilen består i at tidsepoken 1993 – 98 er oppfattet som fem år og ikke seks, som...
Gøri Perminow, Andreas Rydning, Carl Ditlef Jacobsen, Arnoldo Frigessi
30.11.2000
Diagnostikk og behandling av barn med gastrointestinale tilstander har tradisjonelt hatt en relativt svak posisjon i norsk pediatri. I forbindelse med opprettelse av stilling for pediater med...