Andreas Rydning,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Rydning,

Gøri Perminow,, Andreas Rydning,, Carl Ditlef Jacobsen,, Arnoldo Frigessi
09.10.2008
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3503 – 6. I artikkelen i Tidsskriftet nr. 29/2000 er det beregnet feil insidenstall. Feilen består i at tidsepoken 1993 – 98 er oppfattet som fem år og ikke seks, som...