B. Hofmann & J.E. Paulsen svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Linda Wüsthoff og medarbeidere for kritikk av kurset Philosophy of science and research ethics for health care professionals. Enda større vekt på god vitenskapelig praksis i gruppeoppgavene er et godt og konstruktivt forslag som vi vil følge opp – i likhet med andre momenter fra den skriftlige evalueringen i etterkant av kurset.

  De norskspråklige og de engelskspråklige kursene i vitenskapsfilosofi og forskningsetikk ved Det medisinske fakultet er likeverdige, men ikke like. Dessverre har vi opplevd plagiat og eksamenskopiering på det engelskspråklige kurset gjennom noen år og har vært nødt til å ta tak i dette. Når vi refererer til «ikke-vestlig forskningstradisjon», er det fordi doktorgradsstudenter som har kopiert til eksamen uten å referere til kildene, selv har forklart at det er helt vanlig der de kommer fra. Dette tar vi til etterretning, men det betyr ikke at det er akseptabelt her.

  Vi er enige med våre kritikere i at det beste er læring basert på interesse og engasjement – ikke på kontrolltiltak. Dessverre er det ikke alle som forstår at de må møte opp for å få poeng på et obligatorisk kurs, og vi har derfor vært nødt til å registrere oppmøte. Dessuten tvinges vi til formalisering og juridifisering – erfaringene fra eksamenskopieringen ved Universitetet i Oslo og Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen viser at alt som ikke er tillatt, må beskrives eksplisitt (1). Derfor har vi vært nødt til å innføre «ikke-jukse-erklæringer». Vi liker ikke denne utviklingen, men tror det underminerer vitenskapens troverdighet å godta brudd på helt elementære vitenskapelige normer. Kopiering er et alvorlig problem, spesielt på dette nivået. Dessverre synes dette ikke å bekymre Wüsthoff og medarbeidere.

  Dersom Linda Wüsthoff, Ingrid Havnes, Linn Gjersing og Astrid Willersrud gjennom dialog ønsker å være med på å skape et bedre kurs, håper vi det kan foregå uten at vi må fremstilles som inkompetente, autoritære og selvtilfredse rasister. Vi kan forsikre om at vi er langt mer fortvilet enn selvtilfredse. Ufeilbarlige er vi heller ikke: En av de 11 besvarelsene vi mente var over streken, ble godkjent av ekstern sensor.

  Kopiering til eksamen undergraver eksamensordningen, kompetansen til kandidatene og fakultetets anseelse. I tillegg svekker det troverdigheten og tilliten til forskere. Når forskere viser seg tilliten verdig, er kontrolltiltak overflødige.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media