Annonse
Annonse

Artikler av Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann
30.10.2017
Jeg reiste konkrete spørsmål til forslaget om å innføre tarmkreftscreening som «en kontinuerlig systematisk og randomisert utprøving» i Norge. Michael Bretthauer og Hans-Olof Adami mener at «Bjørn...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
16.10.2017
I vårt innlegg i Tidsskriftet ( 1 ) forsøkte vi å gi noen tentative svar på viktige spørsmål som reises av nye fostertester ( 2 – 6 ). John Ludvig Larsen mener debatten er unødvendig. Istedenfor å...
Bjørn Hofmann, Richard W. Olaussen
02.10.2017
Økt forskning på blodets foryngende virkning gir håp om blodprodukter som kan forlenge livet. Dette gir fantastiske muligheter, men også grunnleggende utfordringer. Ved å koble sammen kretsløpet til...
Bjørn Hofmann
18.09.2017
Skillet mellom forskning og helsetjeneste er ikke alltid klart, noe som reiser metodiske og etiske spørsmål. Det kommer tydelig frem i forslaget om å innføre tarmkreftscreening som «en kontinuerlig...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.08.2017
En ny blodtest av gravide utfordrer dagens fosterdiagnostikk og gjør at vi må vurdere alternative måter å organisere fosterdiagnostikken på. Her presenteres seks ulike alternativer som tar hensyn til...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
23.05.2017
Vi takker Torbjørn Eggebø og medarbeidere for en saklig og balansert kommentar til vår artikkel. Vi er enige i at tidlig ultralyd er egnet til å oppdage mer enn trisomier, og at alvorlige fosteravvik...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
30.03.2017
Takk til A.W. Blomkvist for kommentar til vår artikkel ( 1 ) om Helsedirektoratets anbefaling om bruk av ikke-invasiv prenatal test (NIPT) i fosterdiagnostikken. Artikkelen er blitt vesentlig...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.03.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
28.02.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Bjørn Hofmann, Søren Holm
27.09.2016
Vitenskapelig uredelighet er utpekt som et problem for forskningen – det er til hinder for vitenskapelige fremskritt, leder til misbruk av forskningsmidler, kan få følger for pasienter og folkehelse...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann, Margrete Mangset
14.06.2007
Informert samtykke og selvbestemmelse har fått stadig større betydning i helsetjenesten, og i pasientrettighetsloven er samtykket gjort til en forutsetning for å gi helsehjelp i de fleste tilfeller...
Bjørn Hofmann
15.11.2007
Det er en rekke moralske dilemmaer knyttet til bruk av levende donor. Særlig fremtredende er problemstillinger knyttet til donors selvbestemmelse, press på resipienten ved involvering av familie og...
Bjørn Hofmann
04.10.2007
Rognum, TO Ottosen, E. Bioteknologi på liv og død En enkel bok om Mehmet og Dolly, stamceller og donorsøsken, bioetikk og menneskeverd. 112 s, ill. Oslo: Lunde forlag, 2007. Pris NOK 149 ISBN 978 -82...
Bjørn Hofmann, Jens Erik Paulsen
09.10.2008
Vi takker Linda Wüsthoff og medarbeidere for kritikk av kurset Philosophy of science and research ethics for health care professionals. Enda større vekt på god vitenskapelig praksis i gruppeoppgavene...
Bjørn Hofmann, Jens Erik Paulsen, Per Nortvedt
26.06.2008
Kan doktorgradsstudenter være gode forskere når de kopierer til eksamen i forsknings- og vitenskapsetikk? Dette spørsmålet reises når 11 av 55 blir tatt i kopiering under hjemmeeksamen og de...
Bjørn Hofmann
20.11.2008
I en kronikk i Tidsskriftet hevder Heidi Tiller at uenighet om resultatene av en studie ikke skyldes faglig uenighet, men ulikt kunnskapssyn ( 1 ). Studien omhandler screening av blodplatetyper hos...
Bjørn Hofmann
18.12.2008
Obstetrisk ultralyd var i bruk i 20 år før denne praksisen ble satt på dagsordenen som et etisk problem. I dag er etterspørselen etter etikk nærmest grenseløs, allikevel er det stille rundt sentrale...
Bjørn Hofmann
03.01.2008
Handel med organer er etisk problematisk, og plassmangel gjør at jeg bare kort omtaler dette i min artikkel ( 1 ). Arnt Jakobsen gir en god oversikt over omfanget av kjøp av organer fra fremmed giver...
Bjørn Hofmann
28.02.2008
Nok en takk til Arnt Jakobsen for muligheten til å utdype enda et tema som min kronikk av plassmessige grunner bare kunne nevne. Hensynet til levende organdonor er uvegerlig viktig, enten...
Bjørn Hofmann
26.02.2009
Solberg & Nydal kommer med interessante innvendinger mot min lederartikkel der jeg løfter frem Lise Kvandes tankevekkende funn om at etikken ble «ryddet unna» i ultralyddebatten i 1986, og spør...