Bjørn Hofmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann, Morten Magelssen
29.06.2020
I en lederartikkel argumenterer seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, Torbjørn Eggebø, for at alle norske kvinner bør få tilbud om ultralydundersøkelse...
Bjørn Hofmann
20.04.2020
Under tittelen «Misvisende og tendensiøst om informasjon i Mammografiprogrammet» kommenterer leder av Mammografiprogrammet Solveig Hofvind, rådgiver Gunhild Mangerud og direktør for Kreftregisteret...
Bjørn Hofmann
16.02.2020
Det norske mammografiprogrammet feiret nylig sitt 20-årsjubileum og har gjennomgått en ekstern og uavhengig evaluering styrt av Forskningsrådet ( 1 ). Programmet utmerker seg med høy deltagelse, gode...
Bjørn Hofmann, Reidun Førde, Morten Magelssen
02.10.2019
Skal alvorlig syke pasienter som for egne midler har påbegynt kostbar utprøvende behandling som synes å ha positiv effekt, få videreført denne behandlingen i den offentlige helsetjenesten? Nei, mener...
Bjørn Hofmann
23.09.2019
Ole Martin Moen, Aksel Braanen Sterri Aktiv dødshjelp Etikk ved livets slutt. 130 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-59484-8 Denne velskrevne og oversiktlige boken...
Bjørn Hofmann
03.09.2018
Mange takk til Lie og Slagstad for svar på min kommentar (se Tidsskriftet nr. 12) til deres leder ( 1 ). Deres presisering av forskjellen mellom en persons kjønnsidentitet, personens...
Bjørn Hofmann
20.08.2018
I en velskrevet og informativ leder gir Anne Kveim Lie og Ketil Slagstad en fin oversikt over hvordan kjønnsidentitet har vært klassifisert som sykdom gjennom tidene ( 1 ). Dette er viktig, da...
Bjørn Hofmann
17.04.2018
Kjell Åsmund Blix Salvesen argumenterer i siste nummer av Tidsskriftet for at det er på tide å innføre fosterdiagnostikk med blodprøver, slik helsemyndighetene har bestemt ( 1 ). Hans frustrasjon er...
Bjørn Hofmann
30.10.2017
Jeg reiste konkrete spørsmål til forslaget om å innføre tarmkreftscreening som «en kontinuerlig systematisk og randomisert utprøving» i Norge. Michael Bretthauer og Hans-Olof Adami mener at «Bjørn...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
16.10.2017
I vårt innlegg i Tidsskriftet ( 1 ) forsøkte vi å gi noen tentative svar på viktige spørsmål som reises av nye fostertester ( 2 – 6 ). John Ludvig Larsen mener debatten er unødvendig. Istedenfor å...
Bjørn Hofmann, Richard W. Olaussen
02.10.2017
Økt forskning på blodets foryngende virkning gir håp om blodprodukter som kan forlenge livet. Dette gir fantastiske muligheter, men også grunnleggende utfordringer. Ved å koble sammen kretsløpet til...
Bjørn Hofmann
18.09.2017
Skillet mellom forskning og helsetjeneste er ikke alltid klart, noe som reiser metodiske og etiske spørsmål. Det kommer tydelig frem i forslaget om å innføre tarmkreftscreening som «en kontinuerlig...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.08.2017
En ny blodtest av gravide utfordrer dagens fosterdiagnostikk og gjør at vi må vurdere alternative måter å organisere fosterdiagnostikken på. Her presenteres seks ulike alternativer som tar hensyn til...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
23.05.2017
Vi takker Torbjørn Eggebø og medarbeidere for en saklig og balansert kommentar til vår artikkel. Vi er enige i at tidlig ultralyd er egnet til å oppdage mer enn trisomier, og at alvorlige fosteravvik...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
30.03.2017
Takk til A.W. Blomkvist for kommentar til vår artikkel ( 1 ) om Helsedirektoratets anbefaling om bruk av ikke-invasiv prenatal test (NIPT) i fosterdiagnostikken. Artikkelen er blitt vesentlig...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
21.03.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
28.02.2017
Helsedirektoratets nylige anbefaling om å innføre ikke-invasiv prenatal testing i fosterdiagnostikken er svakt begrunnet og i beste fall dårlig gjennomtenkt. I verste fall er det uttrykk for en...
Bjørn Hofmann, Søren Holm
27.09.2016
Vitenskapelig uredelighet er utpekt som et problem for forskningen – det er til hinder for vitenskapelige fremskritt, leder til misbruk av forskningsmidler, kan få følger for pasienter og folkehelse...
Bjørn Hofmann
04.10.2007
Rognum, TO Ottosen, E. Bioteknologi på liv og død En enkel bok om Mehmet og Dolly, stamceller og donorsøsken, bioetikk og menneskeverd. 112 s, ill. Oslo: Lunde forlag, 2007. Pris NOK 149 ISBN 978 -82...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann, Margrete Mangset
14.06.2007
Informert samtykke og selvbestemmelse har fått stadig større betydning i helsetjenesten, og i pasientrettighetsloven er samtykket gjort til en forutsetning for å gi helsehjelp i de fleste tilfeller...