U. Ljøstad & Å. Mygland svarer:

Unn Ljøstad, Åse Mygland Om forfatterne
Artikkel

Takk for nyttige innspill vedrørende behandling av ukomplisert erythema migrans hos voksne. En Cochrane-rapport fra 1999 konkluderer med at orale regimer med fenoksymetylpenicillin, amoksicillin, cefuroksim axetil og tetrasykliner alle er effektive i behandlingen av erythema migrans (1). Vi er enig i at penicillin er et naturlig førstevalg grunnet smalt spektrum og mindre resistensutvikling.

Anbefalte artikler