U. Ljøstad & Å. Mygland svarer:

Unn Ljøstad, Åse Mygland Om forfatterne

Takk for nyttige innspill vedrørende behandling av ukomplisert erythema migrans hos voksne. En Cochrane-rapport fra 1999 konkluderer med at orale regimer med fenoksymetylpenicillin, amoksicillin, cefuroksim axetil og tetrasykliner alle er effektive i behandlingen av erythema migrans (1). Vi er enig i at penicillin er et naturlig førstevalg grunnet smalt spektrum og mindre resistensutvikling.

1

Loewen PS, Marra CA, Marra F. Systematic review of the treatment of early Lyme disease. Drugs 1999; 57: 157 – 73.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler