Åse Mygland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åse Mygland

Guttorm Eldøen, Unn Ljøstad, Frederik Kragerud Goplen, Anne Hege Aamodt, Åse Mygland
27.05.2019
Persistent symptoms of dizziness may be due to inappropriate compensatory strategies following an episode of acute dizziness. Common symptoms are dizziness in an upright position that is aggravated...
Unn Ljøstad, Guttorm Eldøen, Frederik Kragerud Goplen, Anne Hege Aamodt, Åse Mygland
27.05.2019
Akutt svimmelhet er et vanlig symptom som kan ha mange årsaker. Vi gir her en oversikt over målrettet diagnostisk tilnærming og enkle kliniske tester som kan bidra til å skille mellom hjerneinfarkt...
Guttorm Eldøen, Unn Ljøstad, Frederik Kragerud Goplen, Anne Hege Aamodt, Åse Mygland
27.05.2019
Langvarige svimmelhetsplager kan skyldes uhensiktsmessige kompensatoriske strategier etter en episode med akutt svimmelhet. Vanlige symptomer er svimmelhet i oppreist stilling som forverres av...
Åse Mygland
24.01.2017
A positive antibody response may lead to more confusion than clarification. Borrelia bacteria can be transmitted to humans through tick bites and give rise to Lyme neuroborreliosis. Disease...
Åse Mygland
19.01.2017
Et positivt antistoffsvar kan skape mer forvirring enn avklaring. Borreliabakterier kan overføres til menneske ved flåttbitt og gi opphav til Lyme-nevroborreliose. Sykdommen arter seg forskjellig med...
Lars Jørgen Garstad, Åse Mygland, Unn Ljøstad
10.01.2017
En ellers frisk kvinne i 40-årene ble henvist til nevrologisk vurdering grunnet nyoppstått anisokori. Etter hvert fremkom det at hun også fikk ensidig ansiktsrødme ved anstrengelse. Systematisk...
Åse Mygland
01.02.2007
Kronisk polynevropati har en prevalens på om lag 3 %, det er altså en vanlig sykdom ( 1 ). Der er mange forskjellige kliniske typer, og den vanligste, som i denne artikkelen kalles dominerende...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
14.08.2008
Takk for nyttige innspill vedrørende behandling av ukomplisert erythema migrans hos voksne. En Cochrane-rapport fra 1999 konkluderer med at orale regimer med fenoksymetylpenicillin, amoksicillin,...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
15.05.2008
Lyme-borreliose er en infeksjon forårsaket av den flåttbårne spiroketbakterien Borrelia burgdorferi. Den kan ramme forskjellige organsystemer og har et stort spekter av kliniske manifestasjoner. Ved...
Åse Mygland, Unn Ljøstad
15.05.2008
Vaskulitt er en sykdom med inflammatorisk nekrose av blodkar og iskemisk skade av affisert vev. Tilstanden kan være systemisk og ramme flere organer eller være begrenset til ett enkelt organ. Den kan...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
13.09.2016
Det er velkjent at statiner kan ha toksisk effekt på muskulatur, men mindre kjent at de også kan trigge en progredierende autoimmun myopati. Statinassosiert autoimmun myopati kjennetegnes av...
Unn Ljøstad, Åse Mygland, Tone Skarpaas
06.03.2003
Lyme-borreliose er en multisystemisk infeksjonssykdom forårsaket av den flåttbårne spiroketbakterien Borrelia burgdorferi. Tidlig infeksjon (stadium 1) er lokalisert til hud (erythema migrans). Etter...
Unn Ljøstad, Terje Fosby, Per Monstad, Åse Mygland
20.05.2004
Det klassiske klinisk-røntgenologiske bildet ved spontan intrakranial hypotensjon er hodepine som lindres ved flatt leie, åpningstrykk under 6 cm H₂O ved spinalpunksjon og diffus meningeal...
Adrian Razvan Pasareanu, Åse Mygland, Øistein Kristensen
06.03.2012
A woman who was compulsorily hospitalised for manic psychosis proved to need quite different treatment from what was first assumed necessary. A woman in her late 50s with no prior history of mental...
Nils Erik Gilhus, Emilia Kerty, Sissel Løseth, Åse Mygland, Chantal Tallaksen
05.07.2016
Omkring 700 personer i Norge har myasthenia gravis, en autoimmun sykdom som rammer nevromuskulær transmisjon og gir fluktuerende svakhet i enkelte muskler som eneste symptom. Diagnosen er basert på...
Adrian Razvan Pasareanu, Åse Mygland, Øistein Kristensen
06.03.2012
A woman who was compulsorily hospitalised for manic psychosis proved to need quite different treatment from what was first assumed necessary. Given her physical restlessness, reduced need for sleep,...
Åse Mygland
20.05.2011
Denne sykehistorien minner oss om at smerter i en ekstremitet kan skyldes infeksjon i spinale nerverøtter og meninger (meningoradikulitt). Meningoradikulitt er lett å overse fordi pasienten ofte...
Adrian Razvan Pasareanu, Åse Mygland, Øistein Kristensen
06.03.2012
En kvinne som ble tvangsinnlagt for manisk psykose viste seg å trenge en helt annen behandling enn først antatt. En kvinne i slutten av 50-årene uten tidligere psykisk lidelse ble innlagt akutt i...
Unn Ljøstad, Åse Mygland
19.02.2013
Denne kasuistikken demonstrerer en god og systematisk tilnærming til en pasient med progredierende nevrologiske utfall. Klinisk undersøkelse viste hjernenerveutfall og etter hvert utfall fra perifere...