Om skrittelling

Lars Kolsrud Om forfatteren
Artikkel

Pedersen, BK.

Skridttællerbogen

156 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2007. Pris DKK 249

ISBN 978-87-17-03993-3

Bente Klarlund Pedersen er overlege ved Rikshospitalet i København og har i mange år vært engasjert i å sette fysisk aktivitet og helse på den politiske dagsordenen i Danmark. Med denne boken ønsket hun å skrive en selvhjelpsbok for alle, for å øke kunnskapen om betydningen av aktivitet i dagliglivet. Dessuten har hun vurdert skrittellerens egenskaper som aktivitetsregistrerer opp mot de vitenskapelige undersøkelser som man i dag anser som «gullstandard» for aktivitet og helse.

Jeg synes hun har lyktes svært godt med dette. Skrittelleren ble lansert i Japan første gang i forbindelse med en nasjonal trimkampanje knyttet til de olympiske sommerleker i Tokyo 1964. Instrumentet fikk navnet «Manpu–key», som betyr 10 000 steg. Det er i dag vitenskapelig godt bevist at vi helst bør ha et minimum av 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Skrittelleren og begrepet «10 000 steg», har ikke den samme dokumentasjon, men boken viser hvordan den likevel kan være et svært nyttig, og ikke minst et enestående individuelt redskap, for å kartlegge hvor hver enkelt står i forhold til de dokumenterte helsemål.

Forfatteren slår fast at fysisk aktivitet virker positivt på en rekke sykdommer og mentale tilstander. Hun beskriver så hvordan skrittmåleren greit kan registrere den enkeltes normale aktivitet, og hvordan man gjennom en femukersperiode kan øke dette opp til målet om 10 000 steg per dag, eller mer hvis man ønsker et vekttap i tillegg til den generelle helsegevinsten.

Hele tiden refereres det lettlest til kjente vitenskapelige undersøkelser, og teksten illustreres med godt gjenkjennelige anekdoter. Her er det tung vitenskap i bunn, som presenteres på en forbilledlig pedagogisk og praktisk måte. Boken er lærerik lesing for alle og et godt eksempel på hvordan dokumenterte vitenskapelige fakta kan formidles enkelt og lett forståelig til leg og lærd.

Etter en gjennomgang av et femukers aktivitetsøkningsprogram, følger kapitler om betydningen av aktivitet hos for eksempel barn/unge, eldre, og ved spesielle sykdommer som diabetes, forhøyet blodtrykk/kolesterolnivå og kreft. Til slutt er det noen praktiske og illustrerende tabeller samt en litteraturliste med hele 128 referanser for spesielt interesserte.

Boken er viktig med tanke på en stadig økende fysisk inaktivitet. Selv om den er skrevet på dansk, er ord og uttrykk så alminnelige at språket synes helt uproblematisk. Det følger selvfølgelig en enkel skritteller med på kjøpet.

Anbefalte artikler