Pedometer for bedre helse?

Niels Gunnar Juel Om forfatteren
Artikkel

Aktiv hverdag bedrer helsen. Illustrasjonsfoto © Jens Sølvberg/Samfoto

I 1990-årene kom det mange rapporter om forholdet mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og helse. Helsedirektoratet etablerte Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet som i 2001 ga ut anbefalinger om fysisk aktivitet og helse. Rapporten ble omtalt i Tidsskriftet samme år (1). Her er det blant annet informasjon om hvilket energiforbruk som bør tilstrebes og hva ulike aktiviteter gir av forbruk. Praktiske anbefalinger ble også gitt i rapporten. Gange i moderat tempo 30 minutter daglig er en slik anbefaling. Dette kan omregnes til omtrent 10 000 skritt per dag. Pedometrene kom dermed raskt på banen som hjelpemiddel for overvåking av og stimulering til fysisk aktivitet.

Et pedometer eller en skritteller er en innretning som ved hjelp av bevegelse i hoften, teller hvert skritt en person tar. Denne definisjonen står i Wikipedia, som gir Thomas Jefferson æren for oppfinnelsen av måleinstrumentet (2). Pedometeret har senere utviklet seg til å bli et nokså pålitelig instrument til å telle skritt, men sier lite om skrittlengde eller ganghastighet.

I Norge er det lett å få tak i skrittellere, og det er entusiasme omkring forventet effekt av å bruke dem. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke har etablert en egen nettside hvor det blant annet står: «Med hvert skritt teller ønsker LHL å få flest mulig folk til å bevege seg i hverdagen. En liten økning i daglig fysisk aktivitet gir stor helsegevinst.» (3).

Befolkningen har stor tro på pedometeret. Hva forskningen har gitt svar på så langt, er omtalt i dette nummer av Tidsskriftet (side 1666).

Anbefalte artikler