Randi Støen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Randi Støen

Knut Gjesdal, Tom Grotmol, Sverre Landaas, Randi Støen
26.06.2008
Knut Lande døde 18. januar 2008, 61 år gammel. Budskapet om hans plutselige bortgang ble mottatt med dyp sorg av hans mange kolleger og venner. Knut hadde solid faglig bakgrunn. Etter å ha studert...
Johan Ræder, Randi Støen
07.02.2012
Pasienters faste medisiner kan ha spesielt gunstige eller uheldige effekter i en perioperativ situasjon. Før elektive inngrep må det derfor i samarbeid med anestesiolog gjøres individuelle...