Knut Gjesdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Gjesdal

Yusuf Mirza, Erik E. Prestgaard, Randi Selmer, Knut Liestøl, Irene Grundvold, Jan E. Erikssen, Sverre E. Kjeldsen, Knut Gjesdal
07.09.2020
I den norske befolkningen har 21 % etablert hjerte- og karsykdom eller økt risiko for å få det ( 1 ), og i dag bruker omtrent 1,1 millioner nordmenn legemidler for å...
Knut Gjesdal
30.03.2020
Jarle Jortveit og medarbeidere har nylig presentert en analyse av ett års bruk av langtids EKG-registreringer ved Sørlandet sykehus, Arendal ( 1 ). Funnene bekrefter de Helge Grendahl og jeg...
Knut Gjesdal
10.12.2018
Det ligger i tiden at hvert organ skal ha sin populærvitenskapelige bok med frodig tittel og en kunnskapsrik forfatter som med begeistring og innsikt skriver om sitt fag. Det krever mot å eksponere...
Knut Gjesdal
28.05.2018
Sigurd Nitter-Hauge, red. Hjertemedisin Rikshospitalet Veien vi gikk – slik jeg så det. 147 s, ill. Oslo: Eget forlag, 2017. ISBN Sigurd Nitter-Hauge var avdelingssjef for Hjerteavdelingen ved...
Knut Gjesdal
21.08.2017
Winston Churchills livlege, Charles McMoran Wilson, utga i 1966 sine memoarer. Boken utløste en heftig debatt om taushetsplikt og behandlingsvalg når det kan være konflikt mellom pasientens og...
Knut Gjesdal
14.06.2007
Wellens, HJJ Conover, M. The ECG in emergency decision making 2. utg. 281 s, tab, ill. St. Louis, MO: Saunders Elsevier, 2006. Pris USD 43 ISBN 978-1-4160-0259-8 Dette er boken for den som vil...
Cathrine Strøm Christiansen, Knut Gjesdal
14.06.2007
Synkope er et midlertidig, selvbegrenset bevissthetstap som ledsages av tap av muskeltonus og ofte fall. Det kan være forvarsler i form av svimmelhet eller andre prodromer, men mange besvimelser...
Knut Gjesdal, Eivind S. Platou
06.11.2008
Bjørn Haug & Knut Tore Lappegård beskriver en ung kvinne som hadde hjertebankanfall og besvimelser, og som ble behandlet med pacemaker som av kosmetiske grunner ble plassert inframammært. Det er...
Anders H. Christensen, Darijan Ribic, Svein Solheim, Knut Gjesdal
09.10.2008
Fra det ble innført hjerteovervåkingsenheter i 1960-årene, har det skjedd store forbedringer i behandlingen av akutt myokardinfarkt. Systemisk trombolytisk behandling av akutt hjerteinfarkt med ST-...
Knut Gjesdal
09.10.2008
Hampton, JR. The ECG made easy 7. utg. 179 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. Pris NOK 240 ISBN 978-0-443-06817-1 Hampton, JR. The ECG in practice 5. utg. 341 s, tab, ill...
Knut Gjesdal
26.06.2008
Lavdosert amiodaron er nyttig ved ellers terapiresistent atrieflimmer. Pasienter og leger våger likevel ofte ikke å bruke amiodaron på grunn av bivirkninger som overfølsomhet for sollys,...
Knut Gjesdal, Tom Grotmol, Sverre Landaas, Randi Støen
26.06.2008
Knut Lande døde 18. januar 2008, 61 år gammel. Budskapet om hans plutselige bortgang ble mottatt med dyp sorg av hans mange kolleger og venner. Knut hadde solid faglig bakgrunn. Etter å ha studert...
Knut Gjesdal
08.10.2009
Pahlm, O. EKG i klinisk praxis Fallbeskrivningar med tolkningar. 209 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 280 ISBN 978-91-44-05171-0 Studenter og turnusleger opplever ofte at EKG-...
Cecilie Risøe, Knut Gjesdal
01.04.2004
Bortsett fra ekstrasystoler er atrieflimmer den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen. Pasienter med kronisk atrieflimmer skal som hovedregel gis antikoagulasjonsbehandling med warfarin til INR-verdi 2,...
Knut Gjesdal
20.01.2002
Prevalensen av atrieflimmer er om lag 0,4 %, men om lag 8 % hos personer over 80 år. Atrieflimmer disponerer for trombedanning. Ubehandlet får 2 % av ellers hjertefriske personer klinisk erkjente...
Kristina Hermann Haugaa, Knut Erik Berge, Andreas Früh, Ole-Gunnar Anfinsen, Marianne Arnestad, Maria Hallerud, Knut Gjesdal, Trond P. Leren, Jan Peder Amlie
20.10.2005
Kardiale kanalopatier er et samlebegrep på dysfunksjon av kanalproteiner i myokard som kan føre til maligne ventrikulære arytmier og plutselig død. Kliniske tilstander forårsaket av...
Knut Gjesdal
23.08.2016
Vantro eller tvil, sannsynligheter og valg av behandling med statiner: Jeg skrev om hva jeg lærte om hjerteinfarkt som student i 1960-årene og dagens pensum ( 1 ), og tror fremstillingen dekker...
Sidsel Graff-Iversen, Knut Gjesdal, Astanand Jugessur, Marius Myrstad, Wenche Nystad, Randi Selmer, Dag S. Thelle
07.02.2012
In long-distance running circles and among cardiologists there has long been an impression that the development of atrial fibrillation (AF) may be linked to long-term physical training. In this...
Knut Gjesdal
20.08.2013
Electrical storm is one of cardiologists’ worst nightmares. Patients have to be repeatedly shocked out of ventricular fibrillation, and it is difficult to know what to do. Stian Ross et al. have...
Knut Gjesdal
24.05.2016
Forståelsen av patofysiologi og behandlingsprinsippene for hjerteinfarkt har gjennomgått en dramatisk utvikling. Tilsvarende utvikling har funnet sted i andre deler av medisinen, og det må gi...