Knut Gjesdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: knut.gjesdal@medisin.uio.no

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

og

Hjertemedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål 

Han har bidratt med idé, design, tolkning av data og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Knut Gjesdal er dr.med. og professor emeritus.

Artikler av Knut Gjesdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media