Sverre Landaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sverre Landaas (f. 1945) er dr.med., spesialist i medisinsk biokjemi og overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. Han har deltatt i Norsk selskap for medisinsk biokjemis arbeidsgruppe for troponiner.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sverre Landaas
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media