Janecke Thesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Janecke Thesen

Esben Esther P. Benestad, Gunnar Frode Olsen, Janecke Thesen, Haakon Aars, Mari Bjørkman
05.02.2018
Vi setter stor pris på Åse Bjorvatn Sæviks engasjement og kommentar ( 1 ) til vår kronikk ( 2 ). Vi slutter oss til hennes avsluttende standpunkt: «Gode og kyndige møte med helsetenesta, derimot, bør...
Esben Esther P. Benestad, Janecke Thesen, Haakon Aars, Gunnar F. Olsen, Mari Bjørkman
14.11.2017
There are a number of government-funded studies and reports that focus on, or refer to, healthcare services for trans people. There is knowledge in the Directorate and in the Ministry, as well as...
Esben Esther P. Benestad, Janecke Thesen, Haakon Aars, Gunnar F. Olsen, Mari Bjørkman
13.11.2017
Det foreligger nå flere statlig finansierte studier og utredninger som omhandler eller berører helsetilbudet til transpersoner. Det finnes kunnskap og gode intensjoner i direktorat og departement...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Kommunene fikk ansvar for organisering av legevakttjenesten i lov om helsetjenesten i kommunene i 1982 som ble gjort gjeldende fra 1.4. 1984 ( 1 ). Kommunene skal organisere legevakttjenesten, sørge...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Municipalities have been responsible for organizing out-of-hours services since the Municipal Health Services Act of 1982 was implemented 1.4.1984 ( 1 ). The municipalities are responsible for...
Kirsti Malterud, Janecke Thesen
28.06.2007
Mange nordmenn søker trivsel og rekreasjon i utendørs badestamp med boblebad eller vedfyring. Dette er aktiviteter som kan gi velvære og bedre subjektiv helse. Men unntaksvis kan bading gi opphav til...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
17.05.2007
Siden kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984 har kommunene hatt plikt til å organisere legevakttjenesten ( 1 ). Kommunene skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
17.05.2007
Since Norway implemented the Municipal Health Services Act in 1984, municipalities have been responsible for organizing out-of-hours primary health care services ( 1 ). The municipalities are...
Janecke Thesen
14.08.2008
I Tidsskriftet nr. 10/2008 opphøyes Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell til norske retningslinjer for behandling av Lyme-borreliose hos voksne ( 1 ). For stadium 1 angis at ukomplisert...
Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen
26.06.2008
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har gjennomført prosjektet Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger. Rapport fra prosjektet ligger på Internett, www.legevaktmedisin.no under...
Janecke Thesen
21.09.2006
Andreassen, Tone Alm Brukermedvirkning i helsetjenesten Arbeid med brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. 250 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 315 ISBN 82 -05 -34686 -0...
Janecke Thesen, Tone D. Mosevoll, Kirsti Malterud
05.02.2004
Hjertestans skyldes oftest ventrikkelflimmer som oppstår i første fase av et hjerteinfarkt. Bare 5 – 10 % overlever hjertestans utenfor sykehus ( 1 ). I Norge dør årlig minst 5 000 personer plutselig...
Janecke Thesen
20.11.2003
Askheim, Ole Petter Fra normalisering til empowerment Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. 224 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003. Pris NOK 310 ISBN 82-05-30242-1 Kort...
Anders Bærheim, Janecke Thesen
28.08.2003
Utplassering i allmennpraksis i medisinsk grunnutdanning har økende popularitet internasjonalt ( 1  –  4 ). I Norge forutsetter alle fire medisinske studieplaner i at studentene får en-til-en-...
Kirsti Malterud, Anbjørg Ohnstad, Janecke Thesen
20.11.2001
Sommeren 2001 presenterte Amnesty International en rapport om brudd på menneskerettighetene som følge av seksuell orientering (1). I Sudan, Saudi-Arabia, Yemen, Iran, Afghanistan og Pakistan kan...
Janecke Thesen, Kirsti Malterud
20.05.2001
”Empowerment” handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Dette er nødvendig for at pasienter skal bli friske og beholde helsen, og ofte for...
Janecke Thesen
20.06.2000
I perioden 1999 – 2006 skal det ifølge opptrappingsplanen for psykisk helse (1, 2) brukes ca. 24 milliarder kroner mer til psykisk helsevern enn i foregående perioder. Noe under halvparten går til...
Janecke Thesen
03.02.2005
Vi trenger mer egenaktivitet, tverrfaglighet og uavhengighet av legemiddelindustrien i allmennmedisinsk faglig oppdatering Videre- og etterutdanning og kvalitetsforbedring i allmennmedisin har samme...
Signe Flottorp, Evy Bjerkeland, Anders Bærheim, Frode Forland, Berit Forsgren, Johan Hagerup, Ole Rikard Haavet, Kjeld Malde, Kjell Maartmann-Moe, Magne Nicolaisen, Kristin Prestegaard, Janecke Thesen, Linda Vinje
03.03.2005
Det brukes mye ressurser på videre- og etterutdanning i norsk allmennmedisin. Videre- og etterutdanningen er strukturert ( 1 , 2 ). Det er krav om resertifisering etter oppnådd spesialitet; få andre...
Sverre Sandberg, Janecke Thesen, Gisle Roksund, Trond Egil Hansen
23.09.2010
Det var med stor interesse vi leste artikkelen til Moe og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 12/2010 ( 1 ) om blodtrykksapparater som finnes på norske legekontor. At det er stor variasjon blant...