Jesper Blinkenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jesper Blinkenberg

Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
17.05.2007
Since Norway implemented the Municipal Health Services Act in 1984, municipalities have been responsible for organizing out-of-hours primary health care services ( 1 ). The municipalities are...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Kommunene fikk ansvar for organisering av legevakttjenesten i lov om helsetjenesten i kommunene i 1982 som ble gjort gjeldende fra 1.4. 1984 ( 1 ). Kommunene skal organisere legevakttjenesten, sørge...
Erik Zakariassen, Jesper Blinkenberg, Elisabeth Holm Hansen, Tobias Nieber, Janecke Thesen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår
17.05.2007
Municipalities have been responsible for organizing out-of-hours services since the Municipal Health Services Act of 1982 was implemented 1.4.1984 ( 1 ). The municipalities are responsible for...
Tobias Nieber, Elisabeth Holm Hansen, Gunnar Tschudi Bondevik, Steinar Hunskår, Jesper Blinkenberg, Janecke Thesen, Erik Zakariassen
17.05.2007
Siden kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984 har kommunene hatt plikt til å organisere legevakttjenesten ( 1 ). Kommunene skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i...
Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen
26.06.2008
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har gjennomført prosjektet Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger. Rapport fra prosjektet ligger på Internett, www.legevaktmedisin.no under...
Jesper Blinkenberg, Steinar Hunskår
27.08.2009
De siste årene har det vært lagt større vekt på systematisk beredskapsarbeid i helsetjenesten og i kommunene. I Helse- og sosialberedskapsloven heter det at kommunene har plikt til å utarbeide...
Jesper Blinkenberg, Tone Morken
19.02.2013
I flere medieoppslag den siste tiden er det beskrevet pasienthendelser i legevakt med tragiske utfall. Feilvurderinger av uerfarne turnusleger alene på vakt er fremhevet som en av forklaringene på de...