Viktig psykoterapiforskning

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

De norske forskningsresultatene vekker internasjonal oppsikt.

Planleggingen av FEST-studien startet i 1989. Pilotstudien og opptrening av de sju terapeutene tok fire år. Hovedstudien startet i 1994, og etterundersøkelsene ble avsluttet i 2005. Per Høglend er forskningsleder og arbeider med langtidsresultatene. Forskergruppen består i tillegg av ti medarbeidere og fire samarbeidspartnere.


Overføring er et uttrykk lansert av Sigmund Freud (1856 – 1939) for å betegne det forhold i psykoterapi at pasienten overfører følelser som tidligere gjaldt f.eks. foreldre eller andre viktige personer, på terapeuten. Det kan da oppstå en sterk emosjonell tilknytning til terapeuten. I dagens psykodynamiske terapi er motoverføring, de følelser som vekkes hos terapeuten i møtet med pasienten, en viktig kilde til forståelse av pasientens problemer, særlig de som oppstår i nære relasjoner (1).

Anbefalte artikler