Effekten av overføringstolkninger varer lenge

Norsk forskning Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sigmund Freuds kliniske teorier er blitt bekreftet vitenskapelig 100 år etter at de ble lansert.

  Freud introduserte begrepet overføring i 1895 og publiserte den første kliniske beskrivelsen av overføringsfenomener ti år senere. Innflytelsesrike teoretikere hevder at den pågående samhandling mellom pasient og psykoterapeut er betydelig influert av pasientens tidligere relasjoner og følelsesmessige erfaringer. Vektlegging av temaer og konflikter som oppstår i den terapeutiske relasjonen, overføringen, vil derfor belyse den «sanne natur» av problemene som pasienten har i sine relasjoner utenfor terapien. På denne måten antar man at overføringstolkninger gir selvinnsikt og langtidsresultater. Men ingen vitenskapelige studier har brukt eksperimentelle designer for å teste disse psykoanalytiske teoriene.

  Den norske FEST-studien (First Experimental Study of Transference interpretation) er designet for å måle langtidseffekter av overføringstolkninger (1). 100 pasienter ble randomisert til ett års dynamisk psykoterapi med og uten overføringstolkninger. Pasientene ble fulgt opp i tre år etter avsluttet terapi. Nylig rapporterte de norske forskerne at den halvparten av pasientene som hadde mest alvorlige og kroniske problemer i mellommenneskelige forhold, hadde særlig hjelp av overføringstolkninger (1). Nå viser forfatterne at denne effekten holdt seg i tre år etter terapiavslutning (2).

  – Hendelser i oppfølgingsperioden kunne ikke forklare disse funnene. Tvert imot, frafallsraten var svært liten, og kontrollgruppen hadde høyere grad av tilleggsbehandling, hospitalisering og sykmelding enn overføringsgruppen, sier professor Per A. Høglend ved Institutt for psykiatri, Seksjon Vinderen, Universitetet i Oslo.

  – Helt siden 1930-årene har det vært diskutert om psykoterapi virker gjennom såkalte uspesifikke faktorer, som er felles for alle psykoterapier, eller om forskjellige psykoterapier frembringer bedring gjennom spesifikke teknikker. Denne studien viser at en spesifikk teknikk forbedrer langtidsresultatene for pasienter med mer alvorlige problemer. Hvis våre funn blir bekreftet i andre undersøkelser, kan de ha omfattende implikasjoner for utdanningen av psykoterapeuter og behandlingen av depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser og alvorlige interpersonelle problemer. Disse forstyrrelsene er den viktigste grunn til uførhet i industrialiserte samfunn, sier Høglend.

  Artikkelen ble publisert på nett 15.4. 2008 og i papirform i juniutgaven 2008 av American Journal of Psychiatry (http://ajp.psychiatryonline.org), som er et av verdens høyest rangerte tidsskrifter innen psykiatri

  Ordforklaringer

  Overføring er et uttrykk lansert av Sigmund Freud (1856 – 1939) for å betegne det forhold i psykoterapi at pasienten overfører følelser som tidligere gjaldt f.eks. foreldre eller andre viktige personer, på terapeuten. Det kan da oppstå en sterk emosjonell tilknytning til terapeuten. I dagens psykodynamiske terapi er motoverføring, de følelser som vekkes hos terapeuten i møtet med pasienten, en viktig kilde til forståelse av pasientens problemer, særlig de som oppstår i nære relasjoner (1).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media