Alexander Schultz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alexander Schultz

Kjell-Olav B. Svendsen, Alexander Schultz
14.02.2008
Klinisk seksualmedisin dreier seg om å kunne forstå, veilede og hjelpe mennesker med seksuelle problemer og funksjonsforstyrrelser. Fagområdet, som bør integreres i ulike medisinske spesialiteter og...
Kjell-Olav B. Svendsen, Alexander Schultz
13.03.2008
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 448 – 52. I Tidsskriftet nr. 4/2008, side 448: Oppgitte interessekonflikter skal være: Kjell-Olav B. Svendsen har mottatt honorar fra Pfizer, Bayer, Lilly,...
Alexander Schultz, Hans Hedlund, Trygve Talseth
11.09.2003
Siden papaverin ble lansert som ereksjonsstimulerende stoff i 1982 ( 1 ), er det utført omfattende forskning innenfor ereksjonsfysiologi, patoanatomi og patofysiologi ved organisk betinget erektil...
Kim Alexander Tønseth*, Alexander Schultz, Trygve Talseth, Hans Hedlund,
30.06.2005
Ereksjonssvikt er en hyppig forekommende lidelse og har negativ innflytelse på livskvaliteten. Forekomsten er økende med alderen, og i en norsk studie rettet mot menn over 40 år oppgav 20 % moderat...
Alexander Schultz
20.08.2013
Spørsmålet om rituell omskjæring, som Markestad og medarbeidere tar opp i Tidsskriftet nr. 10/2013 ( 1 ), har et medisinsk og et kulturelt/religiøst aspekt. Vi involverer oss som samfunn lite i...