Kjell-Olav B. Svendsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell-Olav B. Svendsen

Kjell-Olav B. Svendsen, Alexander Schultz
14.02.2008
Klinisk seksualmedisin dreier seg om å kunne forstå, veilede og hjelpe mennesker med seksuelle problemer og funksjonsforstyrrelser. Fagområdet, som bør integreres i ulike medisinske spesialiteter og...
Kjell-Olav B. Svendsen, Alexander Schultz
13.03.2008
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 448 – 52. I Tidsskriftet nr. 4/2008, side 448: Oppgitte interessekonflikter skal være: Kjell-Olav B. Svendsen har mottatt honorar fra Pfizer, Bayer, Lilly,...
Stein Vaaler, Håkan Lövkvist, Kjell-Olav B. Svendsen, Kristian Furuseth
20.03.2001
Siri Forsmo kommenterer innledningsvis forholdet mellom forfatterne og Pfizer. Dette har vi allerede redegjort for i Tidsskriftet slik at ytterligere kommentarer skulle være unødvendig. Forsmos...
Stein Vaaler, Kjell-Olav B. Svendsen, Kristian Furuseth
10.03.2001
John-Arne Skolbekken har skrevet et innlegg med utgangspunkt i vår undersøkelse EDIN (1). Vi mener Skolbekken har gjort seg skyldig i en del feil, noe vi håper er utilsiktet. EDIN er planlagt og...
Stein Vaaler, Håkan Lövkvist, Kjell-Olav B. Svendsen, Kristian Furuseth
10.01.2001
I de senere år har det vært økende interesse og oppmerksomhet omkring seksuelle problemstillinger innen de medisinske fagmiljøer. Økt forskning har gitt nye behandlingsmuligheter, spesielt overfor...