E. Hem & P. Brodal svarer:

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I moderne medisinske ordbøker vil man lete forgjeves etter uttrykket regio iliaca (1) – (4). Det er heller ikke oppslagsord i nyere lærebøker i anatomi (5, 6). Dersom man ønsker å inndele abdomen i regioner, er det ifølge Terminologia Anatomica regio inguinalis som nå gjelder – selv om heller ikke dette verket har en status som gjør det til noe som alle «må» følge. Regio inguinalis dextra/sinistra er forklart som høyre/venstre lyskeområde, «dei områda av abdomen som ligg ut til sidene for regio pubica» (2).

  Mer innfløkt blir det når det viser seg at man i ulike lærebøker angir at regio inguinalis dekker litt ulike områder, dvs. strekker seg ulikt langt opp fra lyskebåndet. Inguinalregionen vil for de fleste begrense seg til lyskeregionen, dvs. like over lyskebåndet. Flere lærebokforfattere bruker dessuten ikke rette linjer mellom regionene, og derved blir regio inguinalis enda mer lokalisert til lyskeregionen (6, 7) (fig 2). En betent appendix ligger ofte i fossa iliaca, men neppe så langt ned som i regio inguinalis. Å si at typisk ømhet ved appendisitt sitter i lyskeregionen, ville gi stryk til eksamen!

  Kjell Isachsen jr. påpeker at fossa iliaca er navnet på gropen som dannes av innerflaten av os ilii (tarmbeinet), mens regio iliaca er en overflatedefinert del av kroppen. Det er i overensstemmelse med vanlige anatomiske definisjoner. Selv om man strengt definert kan si at det bare er overflateprojeksjonen av organene som ligger i regionen, regner man jo gjerne at regionen også omfatter innhold i dybden. Dette synet finner støtte i ordbøkene. I Klinisk ordbog står det om regio inguinalis: «Svarer i udstrækning omtrent til det område af bugvæggen som ligger foran den indre konkave flade (fossa iliaca) på flankebenet, os ilium; regionen betegnes derfor ofte «fossa iliaca»» (1) og «ved dybe regioner menes områder, som ikke direkte kan afgrænses på legemsoverfladen (betegnes ofte med navnet fossa eller spátium)» (8).

  Det sentrale spørsmålet er vel helst hva som er hensiktsmessig ordbruk, som forstås av de fleste leger, og som er tilstrekkelig presist for formålet. Bruk av fossa iliaca istedenfor regio iliaca eller regio inguinalis vil neppe gi opphav til uklarhet – uansett må beliggenhet beskrives nærmere hvis det er behov for større presisjon.

  Vi mottar gjerne synspunkter på dette spørsmålet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media