«De beste blant dere er kalt»

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftet avholder jevnlig møter for sine faglige medarbeidere. I et gruppearbeid om språk på møtet våren 2007 dreide diskusjonen seg om engelskens innflytelse på den norske medisinske fagterminologien.

  En artikkel i et generelt medisinsk tidsskrift skal kunne leses med utbytte av alle leger, ikke bare av spesialister på det aktuelle området. I Tidsskriftet arbeider vi for en klar, konsis fagterminologi på norsk. Hvis vi ikke utvikler norske fagtermer, risikerer vi at vårt eget språk blir et lavstatusspråk, et språk uten prestisje og akademisk verdi (1). På møtet var alle enig i viktigheten av en medisinsk terminologi på norsk og i at Tidsskriftet spiller en betydelig rolle i å utvikle, opprettholde og spre denne. Dette kan best skje i et samarbeid mellom de ulike medisinske fagmiljøene og redaksjonen.

  Vi har nå sendt en henvendelse til alle de fagmedisinske foreningene med det mål å komme i kontakt med en eller flere i hver forening som kan være redaksjonens støttespillere i begrepsavklaringer og i å finne dekkende norske termer.

  Vi håper på entusiastiske tilbakemeldinger!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media