Anne-Lise Nordlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Lise Nordlie

Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
15.11.2007
Studies have shown that children in day-care centres are more susceptible to infections than other children and that the first months in day-care entail the greatest risk ( 1 , 2 ). A questionnaire...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
13.12.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2924 – 6 I nr. 22/2007 s. 2925 var det feil tall i de to siste kolonnene i tabell 2. Riktig tabell skal være: Tabell 2 Antall og type infeksjoner hos barna i 2006...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
15.11.2007
Undersøkelser har vist at barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn, og de første månedene i barnehage medfører størst risiko ( 1 , 2 ). En spørreundersøkelse blant...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
09.09.2004
Infeksjoner er meget vanlig i barnehager og forbruket av antibiotika hos barn er ofte større enn ønskelig ( 1  –  6 ). I Oslo hadde nesten alle barnehagebarn (97 %) i år 2000 hatt infeksjoner de...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
09.09.2004
Barn som går i barnehage har hyppige infeksjoner, og forbruket av antibiotika er større enn ønskelig ( 1  –  5 ). En undersøkelse gjennomført i Oslo og Akershus vinteren 2000 viste at 97 % av barna...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
20.11.2002
Tabell 1 Infeksjonstyper og antibiotikabehandling hos barnehagebarn de siste 12 måneder Infeksjoner Antibiotikabehandlinger Barn med infeksjoner Antall (%) Totalt antall infeksjoner Gjennomsnittlig...