Bjørg Marit Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørg Marit Andersen

Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
13.12.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2924 – 6 I nr. 22/2007 s. 2925 var det feil tall i de to siste kolonnene i tabell 2. Riktig tabell skal være: Tabell 2 Antall og type infeksjoner hos barna i 2006...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
15.11.2007
Undersøkelser har vist at barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn, og de første månedene i barnehage medfører størst risiko ( 1 , 2 ). En spørreundersøkelse blant...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
15.11.2007
Studies have shown that children in day-care centres are more susceptible to infections than other children and that the first months in day-care entail the greatest risk ( 1 , 2 ). A questionnaire...
Ingrid Sie, Margrete Thorstad, Bjørg Marit Andersen
26.06.2008
Kunnskap om rutiner og retningslinjer er vesentlig for godt smittevern. Smittevernloven med forskrift om smittevern i sykehus og sykehjem, revidert i 2005 ( 1 ) og Handlingsplan for å forebygge...
Hans Frederik Leendert van der Werff, Tore Wælgaard Steen, Kirsten Marie Knutsen Garder, Bjørg Marit Andersen, Mette Rasch, Bente Jørgen, Anne Bråthen, Merete Helland, Lina Torvund, Aslak Heldal Haugen*
04.12.2008
Infeksjoner forårsaket av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er et langt mindre problem i Norge enn i de fleste andre land ( 1 ). Problemet er imidlertid økende ( 2 ). Mens det i...
Bjørg Marit Andersen
14.12.2006
I Tidsskriftet nr. 21/2006 peker Rygh & Mørland fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten på viktige internasjonale utviklingstrekk hva gjelder kvalitetsindikatorer som kan ha en viss...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
09.09.2004
Infeksjoner er meget vanlig i barnehager og forbruket av antibiotika hos barn er ofte større enn ønskelig ( 1  –  6 ). I Oslo hadde nesten alle barnehagebarn (97 %) i år 2000 hatt infeksjoner de...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
09.09.2004
Barn som går i barnehage har hyppige infeksjoner, og forbruket av antibiotika er større enn ønskelig ( 1  –  5 ). En undersøkelse gjennomført i Oslo og Akershus vinteren 2000 viste at 97 % av barna...
Bjørg Marit Andersen, Gunnar Størvold, Kirsti Vainio
30.04.2003
Noroviruset går sin seiersgang over USA (siden juni 2002) og Europa ( 1  –  3 ). I USA er særlig én virusklon, Farmington Hill-stammen (GII/4), årsak til ca. 40 % av utbruddene siste år ( 1 ). Fra...
Bjørg Marit Andersen, Mette Rasch
10.10.2002
Pasienter ved sykehjem har økt risiko for en rekke nosokomiale infeksjoner som sårinfeksjoner, pneumoni, influensa, gastroenteritt, urinveisinfeksjoner, konjunktivitt og skabb (1 – 9). Disse...
Bjørg Marit Andersen, Mette Rasch
10.10.2002
Opphold i sykehjem medfører mange infeksjonsutsatte personer på et lite areal, ofte med felles toalett/dusj, matsal, kjøkken, tøy- og rekvisitarom (1 – 4). Mangel på fagpersonell, ofte høyt...
Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen
20.11.2002
Tabell 1 Infeksjonstyper og antibiotikabehandling hos barnehagebarn de siste 12 måneder Infeksjoner Antibiotikabehandlinger Barn med infeksjoner Antall (%) Totalt antall infeksjoner Gjennomsnittlig...
Bjørg Marit Andersen
20.03.2002
Biologisk sabotasje i USA høsten 2001 har medført gjennomgang av beredskapsrutiner ved sykehus. Etter forespørsel ble Ullevål universitetssykehus’ rutiner lagt ut på Internett (1, 2). Scenarier for...
Bjørg Marit Andersen
10.01.2002
Bacillus anthracis (miltbrannbakterien) er lett tilgjengelig og lett å dyrke. Sporene aggregerer ved væte, og smittedosen er vanligvis 2 000 – 10 000 sporer. Tørre sporer aeroliserer som separate...
Bjørg Marit Andersen, Mette Rasch
10.11.2002
Tilfeldig variasjon i forekomst av sykehusinfeksjoner ble påpekt i vår artikkel (1). Signifikant økning av nedre luftveisinfeksjon høsten 2001 kan trolig relateres til utstrakt bruk av forurenset...
Bjørg Marit Andersen, Gaute Syversen
10.06.2001
I alt 107 personer i Oslo-regionen har fått påvist meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) siden 1993; 50 % ved Ullevål sykehus, 13 % ved sykehusets poliklinikker, 22 % ved andre sykehus, 8...
Bjørg Marit Andersen
10.02.2000
Influensaen slo til for alvor ved årsskiftet 1999 – 2000. Det bør etterlyses hva som skjedde med beredskapsplanen for influensa, eller ”pandemiplanen” (1). Det var lagt ned mye godt arbeid i planen,...
Bjørg Marit Andersen
30.06.2005
Tidsskriftet har nylig hatt en temaserie om sykehusmedisin ( 1 ). De eldre blir flere, krever mer og lever lenger med til dels komplekst sammensatte medisinske sykdommer som de også skal kunne...
Bjørg Marit Andersen
17.02.2005
Preben Aavitsland beskriver i sin lederartikkel i Tidsskriftet nr. 2/2005 en «overgang fra håndvask til hånddesinfeksjon» i helsetjenesten, og at dette er «rene revolusjonen» ( 1 ). Alkoholer har...
Bjørg Marit Andersen
02.10.2012
Damani, Nizam Manual of infection prevention and control 3. utg. 374 s. tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-969835-6 «In the nineteenth century, men lost their...