Psykosesymptomer

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I sammendraget til Øystein Halvorsen & Ole-Bjørn Tysnes’ artikkel Demens ved Parkinsons sykdom i Tidsskriftet nr. 19/2007 brukes uttrykket «psykotiske symptomer» (1). Sammenstillingen er å finne i Tidsskriftet fra tid til annen. Adjektivformen «psykotisk» peker hen på substantivet «symptom». Kan et symptom være psykotisk?

  Tidligere betegnet adjektivformen «psykotisk» en tilstand hos en person. Personer med psykosesymptomer kan reagere på at en diagnose de er tilskrevet, blir brukt til å beskrive noe de «er». Slik karakterisering brukes etter hvert sjeldnere. For mitt øre klinger det underlig å bruke adjektivet «psykotisk» til substantivet «symptom». Tilsvarende sammenstillinger som «demente symptomer» eller «infeksiøse symptomer» brukes ikke. Det faller mer naturlig å bruke sammensatte ord: demenssymptomer, infeksjonssymptomer og – etter mitt syn – psykosesymptomer, eventuelt symptomer på psykose.

  Jeg foreslår at sammenstillingen «psykotiske symptomer» tas ut av bruk og erstattes med «psykosesymptomer» eller «symptomer på psykose».

  ______

  Vi takker for Liv Bomann-Larsens kommentarer. Sammenstillingen «psykotiske symptomer» blir brukt i medisinske og andre miljøer, både muntlig og skriftlig, men er språklig sett ikke en spesielt god uttrykksmåte. Ved søk på nettet får vi riktignok mange flere treff på «psykotiske symptomer» enn på «psykosesymptomer». Det er altså en meget vanlig uttrykksform. I Tidsskriftet har vi imidlertid også brukt «psykosesymptomer», og vi er enig i at dette må være en foretrukket formulering, likeså «symptomer på psykose». Vi antar at det er ønsket om å unngå et unødig tungt språk og behovet for variasjon som har åpnet for det mindre presise uttrykket.

  Den måten å bruke adjektiv på som innsenderen kritiserer, kan i alle fall kalles litt lettvint. Vi finner den igjen i typen «depressive symptomer». Ofte ses disse adjektivene sammen i oppramsninger og liknende: Depressive og psykotiske symptomer. Det ene er vel ikke bedre enn det andre?

  Mindre heldige uttrykk av denne typen finnes det mange av. Leserne har kanskje flere eksempler?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media