Liv Bomann-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Bomann-Larsen

Liv Bomann-Larsen, Raida Ødegaard
15.11.2007
I sammendraget til Øystein Halvorsen & Ole-Bjørn Tysnes’ artikkel Demens ved Parkinsons sykdom i Tidsskriftet nr. 19/2007 brukes uttrykket «psykotiske symptomer» ( 1 ). Sammenstillingen er å...