Enkeltbasevariasjon

Jens Bjørheim, Raida Ødegaard Om forfatterne

Enkeltbasevariasjon kan brukes synonymt med enkeltnukleotidpolymorfisme.

Det engelske uttrykket «single nucleotide polymorphism» (SNP) betegner «enbasevariasjon», som finnes gjennom hele genomet, både i intronsekvenser, promotorregioner og i kodende sekvens eller eksonsekvenser. En variant er karakterisert ved at det på en definert plass i DNA-sekvensen finnes en eller flere forskjellige nukleotider i en populasjon (1).

I Språkspalten har vi tidligere foreslått å bruke ordet enkeltnukleotidpolymorfisme på norsk (2, 3). Nils Reinton og medarbeidere bruker i en artikkel i dette nummer av Tidsskriftet ordet «enkeltbasevariasjon» synonymt med enkeltnukleotidpolymorfisme (4).

Begrepet blir lettere å forstå og uttale om leddet «nukleotid» endres til «base» og leddet «polymorfisme» endres til «variasjon». Vi synes at både enkeltnukleotidpolymorfisme og enkeltbasevariasjon kan brukes ved oversettelse av «single nucleotide polymorphism» til norsk. Slik gis det også rom for språklig variasjon.

1

National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db­Snp (20.10.2007).

2

Bjørheim J. Enkeltnukleotidpolymorfi Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 60.

3

Bjørheim J, Ødegaard R. Enkeltnukleotidpolymorfisme Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 316.

4

Reinton N, Buchmann M, Moghaddam A. Evaluering av gentest for laktasemangel Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127; 3057 – 60.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler