Enkeltbasevariasjon

Jens Bjørheim, Raida Ødegaard Om forfatterne
Artikkel

Enkeltbasevariasjon kan brukes synonymt med enkeltnukleotidpolymorfisme.

Det engelske uttrykket «single nucleotide polymorphism» (SNP) betegner «enbasevariasjon», som finnes gjennom hele genomet, både i intronsekvenser, promotorregioner og i kodende sekvens eller eksonsekvenser. En variant er karakterisert ved at det på en definert plass i DNA-sekvensen finnes en eller flere forskjellige nukleotider i en populasjon (1).

I Språkspalten har vi tidligere foreslått å bruke ordet enkeltnukleotidpolymorfisme på norsk (2, 3). Nils Reinton og medarbeidere bruker i en artikkel i dette nummer av Tidsskriftet ordet «enkeltbasevariasjon» synonymt med enkeltnukleotidpolymorfisme (4).

Begrepet blir lettere å forstå og uttale om leddet «nukleotid» endres til «base» og leddet «polymorfisme» endres til «variasjon». Vi synes at både enkeltnukleotidpolymorfisme og enkeltbasevariasjon kan brukes ved oversettelse av «single nucleotide polymorphism» til norsk. Slik gis det også rom for språklig variasjon.

Anbefalte artikler