Donepezil uten effekt på atferd hos demente

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Kolinesterasehemmeren donepezil gir ingen bedring av alvorlige atferdsforstyrrelser ved Alzheimers sykdom.

Atferdsendringer forekommer hyppig hos demente. Antipsykotika brukes ofte, til tross for begrenset effekt og hyppige bivirkninger. Kolinesterasehemmere kan forebygge utvikling av psykiske og atferdsmessige endringer hos pasienter med Alzheimers sykdom, men det er hittil ikke gjennomført systematiske studier hos pasienter med demens og alvorlige atferdsendringer.

I en ny studie ble 272 pasienter med Alzheimers sykdom og klinisk betydningsfull agitasjon, som aggresjon, verbal eller fysisk uro, randomisert til 12 ukers behandling med donepezil eller placebo (1). Pasientene hadde alvorlig demens, over 90 % bodde i sykehjem og fire ukers psykososial intervensjon hadde vært forsøkt uten effekt.

– Resultatene viste ingen forskjell på agitasjon eller andre psykiske eller atferdsmessige symptomer i de to behandlingsgruppene, men en viss bedring av kognitiv funksjon i gruppen som fikk donepezil, sier forskningssjef Dag Årsland ved Senter for nevro- og alderspsykiatrisk forskning ved Stavanger universitetssjukehus.

– Til forskjell fra tidligere studier med mer positive resultater var sykehjemspasienter med fremskreden Alzheimers sykdom en behandlingsresistent gruppe. Donepezil bedret ikke deres atferdsproblemer utover det som kan oppnås med en enkel psykososial intervensjon.

Som andre kolinesterasehemmere kan donepezil brukes til pasienter med Alzheimers sykdom for å bedre kognitiv og praktisk funksjonsevne. Midlet ser ut til å ha forebyggende og symptomatisk effekt på milde atferdsendringer. Det er imidlertid stort behov for nye behandlingsmetoder mot atferdsendringer hos demente, sier Årsland.

Anbefalte artikler