Berit Mørland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Berit Mørland (f.1942) er dr.philos., cand.odont., tidligere assisterende direktør og fagdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; herunder også sekretariatsleder for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Nå pensjonist med nasjonale og internasjonale ad hoc-oppgaver.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Berit Mørland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media