Spermier og genetikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Engelskspråklige betegnelser på nye diagnostiske og terapeutiske metoder bør oversettes til norsk, og uforståelige forkortinger bør unngås.

  I dette nummer av Tidsskriftet omtales en ny metode for behandling av infertilitet som følge av azoospermi (1, 2). To av delprosedyrene kalles i engelskspråklig litteratur for henholdsvis «testicular sperm extraction», forkortet TESE, og «intracytoplasmatic sperm injection», forkortet ICSI. Samlet omtales metoden ofte som TESE/ICSI.

  I Tidsskriftet ønsker vi å fremme norsk medisinsk fagspråk og å begrense bruken av forkortinger. Overdreven bruk av forkortinger gir dårlig lesbarhet, særlig for lesere utenfor det aktuelle fagområdet, og begrenser dermed antallet lesere av en artikkel. I dette tilfellet har vi anbefalt å betegne de omtalte metodene for spermieuthenting fra testikler (eller kun spermieuthenting) og intracytoplasmatisk spermieinjeksjon og å unngå forkortingene TESE, ICSI og TESE/ICSI. Spermieekstraksjon og sædcelleuthenting er også anvendbare uttrykk.

  En annen artikkel innen fagområdet assistert befruktning handler om genetisk diagnostikk av befruktet egg før innsetting i uterus (3). På engelsk kalles dette «preimplantation genetic diagnosis» (PGD), i Sverige «preimplantatorisk genetisk diagnostik» (PGD) og i Danmark «præimplantatorisk genetisk diagnostik», «præimplantationsgenetisk diagnostik» og «præimplantationsdiagnostik» (E. Ekerhovd, personlig meddelelse). I Norge har Bioteknologinemnda brukt uttrykket preimplantasjonsdiagnostikk (4), og på nettsiden til Helse- og omsorgsdepartementet er dette forkortet til PGD (!) (5). Også i bioteknologiloven brukes uttrykket preimplantasjonsdiagnostikk (6). Denne betegnelsen inneholder imidlertid ikke noe ledd som viser at det dreier seg om genetisk diagnostikk, noe som er vesentlig for å få frem viktige sider ved de medisinske og etiske problemstillingene som er knyttet til metoden. Dessuten gjøres jo ikke-genetisk diagnostikk, bl.a. basert på morfologi, rutinemessig ved all in vitro-fertilisering. I Tidsskriftet har vi derfor valgt å anbefale uttrykket preimplantatorisk genetisk diagnostikk, i samsvar med praksis i andre land. Forkortingen PGD bør unngås.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media