Tannhelse, kvikksølv og helseskader

Oddfrid Aas, Bjørn Hilt Om forfatterne

Det har i det siste vært en del oppmerksomhet i medier om helseskader som følge av tidligere eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell. Det sies at det er tusenvis som er blitt syke og det vises bl.a. til undersøkelser som er gjort av oss ved St. Olavs Hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I den forbindelse kan det være på sin plass med en presisering for ikke å gjøre tannhelsepersonell som gruppe mer syke enn de egentlig er.

I samsvar med tidligere forskningsresultater fra andre har vi funnet at enkelte av dem som har vært eksponert for relativt mye kvikksølv i tannhelsetjenesten, kan ha senskader som følge av eksponeringen. Det dreier seg særlig om nervesystemets kognitive funksjon, bl.a. i forhold til stemningsleie, hukommelse og konsentrasjonsevne. Resultatene fra våre undersøkelser tyder imidlertid ikke på at dette er noe som har rammet et stort antall tannhelsesekretærer eller annet tannhelsepersonell, men noen (1). For dem det gjelder, er dette selvfølgelig alvorlig nok, og de bør få den oppfølging de har krav på. Derfor har vi konkludert med at tidligere eksponert tannhelsepersonell som har symptomer på kognitiv skade, bør vurderes grundig med en arbeidsmedisinsk utredning med tanke på om deres sykdom bør godkjennes som yrkessykdom etter folketrygdloven og lov om yrkesskadeforsikring.

Det er et problem at en del tannhelsepersonell i tidligere tider var eksponert for potensielt skadelige mengder av kvikksølv, som lenge har vært kjent som en nervegift. Likevel viser våre og andres forskningsresultater at de fleste heldigvis har kommet fra dette uten alvorlig eller varig mén. Det er en nødvendig balansegang å ta problemet på alvor samtidig som vi ikke overdriver, og fremfor alt ikke gjør tannhelsesekretærene som gruppe sykere enn de i virkeligheten er. Tannhelsepersonell som lurer på om de har fått varige helseskader som følge av at de har vært utsatt for kvikksølv i sitt arbeid, bør ta dette opp med sin fastlege og eventuelt få en henvisning til utredning ved en arbeidsmedisinsk poliklinikk. Slike finnes ved Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Sykehuset Telemark, Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge. Råd til primærleger om håndtering av pasienter med mistanke om helseskade som følge av eksponering for kvikksølv (2), samt full rapport fra den første delen av vårt prosjekt, er tilgjengelig på Internett (1).

1

Hilt B, Svendsen K, Aas O et al. Eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell og forekomst av mulige seneffekter. St. Olavs Hospital/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2007. http://www.stolav.no/stolav/resources/kvikksolvrapportny-140207ek.pdf (15.5.2007).

2

Moen BE. Råd for primærleger. Kvikksølveksponering blant tannlegeassistenter og deres helse. Bergen: Universitetet i Bergen, 2005. www.uib.no/isf/arbeid/kvikksolv.pdf (15.5.2007).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler