Bjørn Hilt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Hilt

Signe Flottorp, Knut Mork Skagen, Bjørn Hilt
21.01.2021
22. januar 2021 trer FNs atomvåpenforbud i kraft. Det er et historisk gjennombrudd i arbeidet for å avskaffe verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Men Norge motarbeider fremgangen. FNs avtale om...
John Gunnar Mæland, Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, Kirsten Kjelsberg Osen
09.11.2018
Doctors made a significant contribution to the United Nations’ decision to ban nuclear weapons in 2017. What can we learn from this history, and how can doctors continue to be involved in the efforts...
John Gunnar Mæland, Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, Kirsten Kjellberg Osen
08.11.2018
Leger bidro i vesentlig grad til at FN vedtok et forbud mot atomvåpen i 2017. Hva kan vi lære av denne historien og hvordan kan leger videre engasjere seg i arbeidet for en atomvåpenfri verden?...
Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, John Gunnar Mæland
02.10.2017
7. juli 2017 stemte 122 av FNs medlemsland for en fremforhandlet avtaletekst som utvetydig gjør atomvåpen ulovlige. Bare ett Nato-land – Nederland – deltok i forhandlingene, men var til sist også det...
Bjørn Hilt
22.08.2017
As a rule, work is a source of coping and good health, but may also involve unhealthy exposures. I do not know whether it is true than work ennobles man (or woman, for that matter). However, work is...
Bjørn Hilt
21.08.2017
Arbeid er som regel en kilde til mestring og god helse, men kan også innebære helseskadelige påvirkninger. Jeg vet ikke om det er sant at arbeidet adler mannen (eller kvinnen, for den saks skyld)...
Oddfrid Aas, Bjørn Hilt
14.06.2007
Det har i det siste vært en del oppmerksomhet i medier om helseskader som følge av tidligere eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell. Det sies at det er tusenvis som er blitt syke og det...
Bjørn Hilt
14.05.2009
Faren er nå økende for en storstilt spredning av atomvåpen til flere land og for at slike våpen kan bli brukt. Stilt overfor dette faktum har organisasjonen International Physicians for the...
Tordis Sørensen Høifødt, Bjørn Hilt
02.11.2006
Fred og helse er like ubrytelig bundet sammen som krig og lidelse. Dette er hovedbudskapet fra den siste kongressen til International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) som ble...
Bjørn Hilt
26.08.2004
Edling, Christer Nordberg, Gunnar Nordberg, Monica Arbets- och miljömedicin En lärobok om hälsa och miljö. 2. utg. 318 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 390 ISBN 91- 44-02399 -5...
Bjørn Hilt*, Kurt Kvenild, Harald Stenersen*
14.08.2003
Kunnskapen om hvor stor andel av forekomsten av forskjellige sykdommer som har mulig eller sikker relasjon til påvirkninger i arbeid er mangelfull ( 1  –  4 ). Ved levekårsundersøkelsen i 2000 ( 5 )...
Bjørn Hilt
30.10.2002
Rapporten (1) ble lansert i oktober og fikk stor oppmerksomhet i flere tidsskrifter, bl.a. i BMJ (2). Vold vanlig dødsårsak Rapporten tar for seg helseproblemer knyttet til vold i forskjellige...
Bjørn Hilt, Kirsten Osen
20.11.2000
Bernhard Lown, grunnlegger av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) lanserte mottoet Star health instead of star war. Foto K. Osen USA er avhengig av radarsamarbeid med...
Bjørn Hilt
01.07.2010
Israelske og palestinske leger jobber side om side for medisinsk nødhjelp til Gaza, opphevelse av blokaden av Gaza og varig fred for mennesker i Midtøsten. Leger fra både den palestinske og den...
Bjørn Hilt, Ingrid Heggland, Oddfrid Aas, Torgunn Qvenild, Kristin Svendsen, Tore Syversen, Inger Melø, Helge Sletvold
07.08.2012
Forekomsten av senskader etter kvikksølveksponering er lav. Tannhelsesekretærer som tidligere har arbeidet med kvikksølvholdig amalgam, har sannsynligvis en økt forekomst av plager og symptomer som...
Bjørn Hilt
26.06.2012
Selv begrenset bruk av atomvåpen vil få store konsekvenser for klimaet på jorden. Den globale matsikkerheten vil bli truet, og kanskje en milliard mennesker vil miste livet på grunn av hungersnød,...
John Gunnar Mæland, Bjørn Hilt, Kirsten Kjelsberg Osen, Jon B. Reitan
05.03.2013
Atomvåpen er laget for masseødeleggelse. En middels stor atombombe kan drepe og lemleste hundretusener av mennesker. Mulighetene for effektiv hjelp og behandling etter detonasjonen vil være minimale...
Siri Slåstad, Håkon Lasse Leira, Oddfrid Aas, Tore Amundsen, Sveinung Sørhaug, Stein Sundstrøm, Bjørn Henning Grønberg, Bjørn Hilt
28.10.2014
I 2011 ble det i Norge diagnostisert 1 618 nye tilfeller av lungekreft hos menn og 1 224 tilfeller hos kvinner ( 1 ). Det er gjort flere studier av mulig sammenheng mellom lungekreft og påvirkning i...
Bjørn Hilt
02.06.2015
Bonde, Jens Peter Rasmussen, Kurt Sigsgaard, Torben Miljø- og arbejdsmedicin 4. utg. 354 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2015. Pris DKK 500 ISBN 978-87-7749-715-5 Redaktørene har nå kommet med...
Bjørn Hilt
24.03.2015
En verden uten atomvåpen er kanskje nærmere nå enn noen gang tidligere i de 70 årene disse inhumane masseødeleggelsesvåpnene har eksistert. Flere initiativer de siste årene gir grunn til optimisme...