Oddfrid Aas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddfrid Aas

Oddfrid Aas, Jan Vilis Haanes, Trude Fossum, Ingrid Sivesind Mehlum, Britt Randem, Jens-Tore Granslo
04.11.2019
May Brit Lund tar i denne lederen opp tråden fra L. Aarhus og I. S. Mehlum sin artikkel om utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom ( 1 ). Det er flott at dette temaet tas opp på lederplass. Lund...
Oddfrid Aas, Gjermund Rø
08.04.2019
A fish vaccinator accidentally injected a dose of vaccine into his left thumb. After the acute symptoms had subsided, he had prolonged pain and reduced function of the hand. It is important that...
Oddfrid Aas, Gjermund Rø
05.04.2019
En fiskevaksinatør injiserte ved et uhell en vaksinedose i venstre tommel. Etter at akuttsymptomene var borte, fikk han vedvarende smerter og nedsatt funksjon i hånden. Det er viktig at leger kjenner...
Oddfrid Aas, Bjørn Hilt
14.06.2007
Det har i det siste vært en del oppmerksomhet i medier om helseskader som følge av tidligere eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell. Det sies at det er tusenvis som er blitt syke og det...
Bjørn Hilt, Ingrid Heggland, Oddfrid Aas, Torgunn Qvenild, Kristin Svendsen, Tore Syversen, Inger Melø, Helge Sletvold
07.08.2012
Forekomsten av senskader etter kvikksølveksponering er lav. Tannhelsesekretærer som tidligere har arbeidet med kvikksølvholdig amalgam, har sannsynligvis en økt forekomst av plager og symptomer som...
Siri Slåstad, Håkon Lasse Leira, Oddfrid Aas, Tore Amundsen, Sveinung Sørhaug, Stein Sundstrøm, Bjørn Henning Grønberg, Bjørn Hilt
28.10.2014
I 2011 ble det i Norge diagnostisert 1 618 nye tilfeller av lungekreft hos menn og 1 224 tilfeller hos kvinner ( 1 ). Det er gjort flere studier av mulig sammenheng mellom lungekreft og påvirkning i...
Siri Slåstad, Bjørn Hilt, Oddfrid Aas
10.03.2015
Kollega Vemund Digernes har en interessant kommentar som likevel ligger litt utenfor innholdet og budskapet i vår artikkel. Han tar opp spørsmålet om lungekreftscreening av asbesteksponerte. Vi mener...