HPV-vaksiner – effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskrift nr. 10/2007 skriver Charlotte Haug en lederartikkel om vaksinen mot humant papillomvirus (HPV), med tittelen Drømmevaksine eller fortsatt en drøm? (1). Hun viser til at Kunnskapssenteret har laget to rapporter på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Den første omhandler effekt og sikkerhet av HPV-vaksinene (2), og den andre omhandler kostnadseffektivitet av slike vaksiner (3). Kunnskapssenteret oppsummerer publisert dokumentasjon og gir ikke anbefalinger. Rapportene er ment å danne en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vår rapport om effekt og sikkerhet bygger på flere kontrollerte, prospektive studier der én gruppe har fått vaksinen og en annen har fått kontrollvaksine. Disse studiene bruker bl.a. forstadier til kreft som endepunkt (cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) 2/3) (4), fordi det ville være uetisk ikke å behandle slike forstadier når de påvises.

  I vår helseøkonomiske analyse bruker vi en modell opprinnelig utarbeidet for det britiske helsevesenet av Garnett og medarbeidere ved Imperial College. Vi har tilpasset modellen til norske forhold, bl.a. basert på norske seksualvaneundersøkelser, og validert den mot virkeligheten, dvs. tall fra Kreftregisteret. Vi stod helt fritt til å bruke og/eller tilpasse modellen slik vi ønsket og hadde ingen dialog med eller bindinger til firmaet Merck. Så vidt vi vet, er det ingen kobling mellom vår modell og den nylig publiserte amerikanske modellen til Elbasha (5). Vi er enig i at vår modell er kompleks og bygger på flere forutsetninger, slik alle helseøkonomiske modeller gjør. Alle forutsetningene er dokumentert gjennom modellkonstruksjon og parameterverdier som er beskrevet i rapporten. Vi har informert om at vi vil kunne gjøre kildekoden tilgjengelig for fagpersoner som ønsker å studere den. Resultatene av vår modellering for kostnadseffektivitet av vaksinasjon mot HPV-16 og HPV-18 er imidlertid konservative i forhold til andre publiserte rapporter (5) – (7).

  Kunnskapssenteret prøver å gjøre sine rapporter så enkle og leseverdige som mulig, også for ikke-fagkyndige personer, og legger vekt på at prosessen skal være åpen og transparent. Vi vil prøve å få dette ennå bedre til i våre fremtidige rapporter.

  Redaktøren viser til noen nye studier som er publisert etter at vi offentliggjorde våre rapporter. Vi analyserer nå disse studiene og vil utarbeide et notat om hvordan disse funnene eventuelt vil medføre justeringer i våre tidligere analyser.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media